Styrelsen kallar till ordinarie stämma

Styrelsen för Alzheimer Sverige kallar härmed till ordinarie stämma

Tid: 2024-05-27, kl. 18:00
Plats: Kontoret i Malmö och på Teams via länk som skickas separat efter anmälan

 

Agenda.

Kommer att finnas här i god tid innan mötet.

Motioner som önskas tas upp på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet, 2024-05-02

Anmälan om att delta på stämman måste inkomma till info@alzheimersverige.se senast 2024-05-17