Trygghetslarm för personer med minnessvikt samt kognitiva funktionsnedsättningar

Neki är företaget som skapar trygghet för anhöriga och en ökad självständighet för personer som lider av minnessvikt. Neki erbjuder hjälpmedel som är diskreta med syftet att inte stigmatisera användaren samtidigt som dessa hjälpmedel smälter in på ett snyggt sätt i familjens vardag.

https://neki.se/index.html kan du se mer om bland annat GPS-klocka, GPS-dosa/nyckelring och GPS-bälte, som alla är ideala för äldre som har en demenssjukdom, löper risk för desorientering samt ofrivillig isolering.

För dig som har några frågor eller funderingar eller vill veta mer om Nekis hjälpmedel så kan kontakt tas med Philip på telefon 070 – 999 83 56 alternativt per mejl på philip@neki.se