Den här boken vänder sig till dig som vårdar, stödjer eller hjälper din make eller maka, partner, dina barn, syskon, en förälder eller någon annan närstående.
Förhoppningsvis ska den guida dig till att efter förmåga, förutsättningar och med stöd och hjälp finna balans mellan att hjälpa andra och livet i övrigt.
Budskapet är att du ska tänka på dig själv, både för ditt eget bästa och för den du hjälper. För att kunna hjälpa andra måste också du själv få hjälp.

Författare: lennart Johansson

Pris: 100 kr

Författare: lennart Johansson

Bok

Beställningsformulär

På priserna tillkommer expeditionsavgift 25:- och ordinarie porto. Vi skickar inbetalningskort tillsammans med beställt material