– om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv
Andersson Iréne
Moniqa Andersson är bara 58 år då hon får diagnosen Alzheimers sjukdom. I boken Min syster fick alzheimer – om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv beskriver hennes syster, bokens författare, hur hon går bredvid genom sjukdomsförloppet och kämpar för att Moniqa ska få en trygg och fungerande vård på ett
demensboende.
Min syster fick alzheimer är inte bara en engagerad och personlig skildring av hur en demenssjukdom utvecklas och hur de närstående drabbas, den ger också en värdefull inblick i hur vårdsystemet fungerar. Iréne Andersson reflekterar träffsäkert över bemötandet inom den kommunala demensvården och psykiatrin samt ger ett antal konkreta råd om vad som skulle kunna förbättras. Hon problematiserar vidare begreppen ”anhörig” och
”anhörigsjukdom” samt tar upp frågor om identitet, etik och ansvar.

Här kommer många anhöriga och närstående att känna igen sig och få stöd.
Författarens iakttagelser gör också boken särskilt intressant för personal i kommun och landsting.

Iréne Andersson arbetar som lektor vid Malmö högskola med utbildningsvetenskap samt forskar om genus och
fredshistoria. Hon är även flitigt anlitad av Alzheimerföreningen som föreläsare.
Boken är bra för anhöriga, all personal skall läsa den, politiker har god nytta av den.

Pris: 100 kr

Bok

Beställningsformulär

På priserna tillkommer expeditionsavgift 25:- och ordinarie porto. Vi skickar inbetalningskort tillsammans med beställt material