Insamlingsstiftelsen Alois Alzheimer

Hjälp oss utrota Alzheimers sjukdom. I nuläget är ca 180 000 svenskar drabbade av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar, varje år insjuknar ytterligare 25 000 personer. Än så länge finns inga botemedel men ändå går endast 10 % av alla samlade forskningsmedel till forskning kring dessa sjukdomar. Det vill vi ändra på!

Klinisk patientnära forskning. I många år har det bedrivits viktig forskning kring Alzheimers sjukdom. Den har bland annat resulterat i tidigare diagnos och mediciner som ger en viss symtomlindrande effekt. Men vi på Insamlingsstiftelsen Alois Alzheimer är övertygade om att man kan komma längre än så. Därför bidrar vi till den nya kliniska patientnära Alzheimerforskningen knuten till Swedish BioFinder Study. Det är forskning där man studerar människan, istället för möss och råttor, för att lösa Alzheimergåtan.

Målet för vår insamlingsverksamhet är att de som är drabbade idag ska må bättre, och att de som drabbas i framtiden ska kunna botas. Du kan hjälpa oss i detta viktiga arbete. Varje bidrag, hur litet det än är, kan göra stor skillnad. Hjälp oss att skapa historia!

 

Vetenskapligt råd

För att förstå dessa komplexa sjukdomar har stiftelsen ett vetenskapligt råd med några av Sveriges främsta forskare inom området. Det vetenskapliga rådet avgör helt självständigt vilka projekt vi ska stödja. Med sin kompetens är de en garanti för att våra insamlade medel går till de forskningsprojekt där de gör mest nytta.

 
Lennart Minthon - professor vid klinisk minnesforskning, Lunds Universitet
Ordförande

Kaj Blennow - professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin
Ledamot

Agneta Nordberg - Professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet
Ledamot