Internationella Alzheimerdagen, Alzheimer Sverige
Varmt välkomna till årets Internationella Alzheimerdag på Handelshögskolan i Göteborg.

 

Internationella Alzheimerdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas i september månad över hela världen. Tanken med dagen är att sätta Alzheimer och de övriga kognitiva hjärnsjukdomarna i extra fokus. Världs-organisationen Alzheimer Disease International där Alzheimer Sverige är en av 104 medlemsländer tar fram årets tema.

Plats: Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1

Årets föreläsare: Viktoria Larsson, docent Lunds Universitet som i våras disputerade i ämnet Lewy Body sjukdom. Micael Schöll och Erik Portelius Göteborgs Universitet som båda är forskare vid Sahlgrenska inom biomarkörer och ny diagnostik som är viktigt för att en korrekt diagnos ska kunna ställas vid en minnesutredning. Alla är välkomna. Ingen anmälan krävs men kom i god tid då intresset är stort.