Hjärnan är fantastisk! Men den kan också drabbas av problem och begränsningar genom sjukdom eller skador. Genom vår tidning Minnesvärt får du möjlighet att ta del av artiklar och reportage om det mesta som berör våra minnessjukdomar. 

Genom att bevaka och belysa de frågeställningar som personer med dessa sjukdomar och deras närstående kan komma att ställas inför, vill vi öka kunskapen och acceptansen hos alla i samhället. Vi bevakar politik och forskning, belyser anhörigas situation och desutom tipsar vi om utbildningar, föreläsningar och möten som Alzheimer Sverige anordnar. Framför allt vill vi med vår tidning ge hopp och trygghet!

Tidningen kommer ut fyra gånger per år, och en prenumeration kostar 200:-. 
Då ingår även ett medlemskap i Alzheimer Sverige.

Vill du annonsera i tidningen?

Vi erbjuder annonser på hel- och halvsida i tidningen. Tidningen går ut till alla våra medlemmar och intressenter.

Upplaga: 3000 ex

Målgrupp: Drabbade och anhöriga till personer med kognitiva hjärnsjukdomar såsom Alzheimer samt vårdpersonal och beslutsfattare.