Svenskt demenscentrum

Svenskt Demenscentrum är ett nationellt kompetenscentrum som sprider kunskap om alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. SDC fungerar som en brygga mellan forskning och praktik och samarbetar med andra aktörer för ett demensvänligt samhälle.

demenscentrum.se finns bland annat avgiftsfria webbutbildningar, faktablad på olika språk och webbshop.