Utbildningar

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation grundad 1986.
Vi ger råd och stöd till personer med Alzheimers och annan demenssjukdom och deras närstående.
Vår vision är att alla har rätt till utredning, säkerställd diagnos, bra vård och bemötande.
Vi är medlemmar i de globala samarbetsorganisationerna Alzheimer Europe och Alzheimer’s Disease International, ADI.

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36

Tillsammans kan vi skapa förändring, bli medlem i Alzheimer Sverige!

Bli medlem