Hjälp till att skapa
minnesvärd förändring!

Bli medlem

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska 0766-48 63 83

Bosniska (BKS) 0760-40 07 36

Alzheimer Sverige är en rikstäckande handikapp- och anhörigorganisation som grundades 1986 för att stödja personer med Alzheimers sjukdom och deras anhöriga. Vi bevakar denna patientgrupps intressen och bistår med rådgivning och utbildning kring de kognitiva sjukdomarna i Sverige och Europa. Vi är idag medlemmar i de globala och icke-statliga samarbets-organisationerna Alzheimer Europe och Alzheimer’s Disease International, ADI.

En mötesplats för kunskap, gemenskap och trivsel. Här får du en paus i vardagen och möjlighet att umgås och byta erfarenheter med andra. Café Minnesvärt anordnas flera orter i Sverige. Klicka här för att hitta din ort. Välkommen!

Hitta ett Café nära dig

Nyheter

Filtrera: Alla nyheter Rapporter Projekt


2019-12-18

Amerikanska filantroper satsar 30 miljoner på europeisk alzheimerforsking

Det är den amerikanska stiftelsen Alzheimer’s Drug Discovery Foundation som nu, tack vare donationer från Bill Gates och flera andra kända filantroper, satsar stort på att snabbt utveckla nya metoder för att diagnostisera alzheimer. Ett europeiskt forskningssamarbete, med Göteborgs universitet i spetsen, får motsvarande 30 miljoner kronor för att utveckla en metod som innebär att pers...

Läs mer

2019-11-28

Ny forskning kring sambandet mellan fysisk aktivitet och utveckling av minnessjukdomar

– Vi har som hjärnforskare haft en unik möjlighet att analysera en exceptionellt stor grupp personer med hög fysisk aktivitet, Vasaloppsåkare, upp till två decennier och sett intressanta resultat, säger Tomas Deierborg, forskargruppsledare och docent vid Lunds universitet.  Minskad risk för vaskulär demens Det är tidigare visat att Vasaloppsåkare har minskad risk att drabbas av hjär...

Läs mer

2019-02-13

”Grattis Alzheimerforskare” - Hjärnfonden delar ut 50 miljoner kronor extra!

Hjärnfonden har tack vare flera stora gåvor och ett exceptionellt stort testamente märkt Alzheimers sjukdom möjlighet att 2019 göra en extra utlysning för kvalificerad forskning inom Alzheimer. Sök Hjärnfondens forskningsbidrag för Alzheimers sjukdom 2019 Den nya utlysningen kan ge mellan 1-3 miljoner kr per år under tre år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning. Alzheimer...

Läs mer

2019-01-11

Digitalisering- erbjuder möjligheter men ökar utanförskap för många.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 15 december 2018, lyfter förespråkare för flera stora organisationer behovet av en strategi från kommande regering angående hur en ökad digitalisering inte ska leda till ytterligare utanförskap för en stor grupp människor. "Internetstiftelsens senaste undersökning Svenskarna och internet visar att så många som 1,1 miljoner svenskar lever i digit...

Läs mer
Fler nyheter

Vanliga frågor & svar

Är demenssjukdom och Alzheimers sjukdom samma sak?
På sätt och vis. Alzheimers sjukdom är en av flera olika kognitiva hjärnsjukdomar som går under beteckningen demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är det den vanligaste och den drabbar ca 70 procent av alla demenssjuka.
Svar + Stäng
Finns det något sätt att förebygga demenssjukdomar?
Någon garanti finns inte, vad du än ibland kan läsa i tidningarna. Men det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att ett rikt socialt och aktivt liv där man utmanar sin hjärna är av godo. Det är också klokt att hålla sitt blodtryck i schack och undvika överkonsumtion av alkohol.
Svar + Stäng
Går det att bota Alzheimers sjukdom?
Nej, än så länge kan vi endast symtomlindra under sjukdomens tidiga faser. Just nu pågår intensiv forskning, inte minst i Sverige, för att förstå sjukdomen bättre och kunna utveckla effektiva läkemedel.
Svar + Stäng
Det är väl bara gamla som drabbas av demenssjukdomar?
Nej, visserligen är demenssjukdomar vanligare vid högre ålder, men det är sjukdomar som kan drabba personer redan vid fyrtio eller femtio års ålder. Eftersom det inte finns botemedel är det också sjukdomar som på sikt leder till döden.
Svar + Stäng
Min 80-åriga mamma har Alzheimers sjukdom. Hur stor är risken att jag också drabbas?
Risken ökar om det finns i släkten, men det behöver inte alls betyda att du drabbas. Fördelen för dig är att du kan förebygga med din livsstil, och att du är medveten om tidiga sjukdomstecken som kan symtombehandlas.
Svar + Stäng
Min man visar tydliga tecken på försämrat minne och förändrad personlighet. Men han vägrar lyssna när jag tar upp det. Vad ska jag göra?
Det finns möjlighet att få professionell hjälp. Vänd dig till er vårdcentral och berätta vad du upplever. Ofta kan man också komma i kontakt med en demenssjuksköterska via sin kommun. Det är viktigt att få rätt diagnos och behandling. Tänk på att kognitiva problem faktiskt inte behöver bero på en demenssjukdom. Det kan också finnas andra förklaringar.
Svar + Stäng

När du eller en anhörig misstänker Alzheimers.

På Alzheimer Sverige arbetar vi bland annat för att sprida kunskapen om hur en minnesutredning går till och vad du som patient har rätt till. Läs mer om hur processen går till steg för steg, och vilka möjligheter som finns tillgängliga inom sjukvården.

Läs mer

Det finns många olika slags kognitiva hjärnsjukdomar (demenssjukdomar) och ledande forskare misstänker att det finns ännu fler än de som hittills har konstaterats. Orsak och förlopp skiftar men gemensamt för dem är att de på olika sätt angriper och skadar hjärnans celler.

Läs mer

Hjärnan är fantastisk! Men den kan också drabbas av problem och begränsningar genom sjukdom eller skador. Genom vår tidning Minnesvärt får du möjlighet att ta del av artiklar och reportage om det mesta som berör våra minnessjukdomar.

Tidningen Minnesvärt