Leva med demenssjukdom

Alla känslor är normala. Att diagnostiseras med en demenssjukdom väcker många känslor och tankar. Det är vanligt att uppleva både ilska och frustration, oro, sorg och nedstämdhet. Men man kan också känna en lättnad över att ha fått en medicinsk förklaring till sina besvär.

Möjligheter

Om du just har fått diagnosen är det viktigt att vara medveten om några saker, bland annat att sjukdomsförändringar inte kommer hastigt. Du kan fortfarande leva ett rikt liv fullt av möjligheter även om du behöver anpassa dig till en tillvaro i lite långsammare tempo.Var gärna öppen mot omgivningen med att du lider av t.ex. minnesproblem. Var inte rädd för att be om och ta emot hjälp. Sök information om din sjukdom och ställ frågor till din läkare på primärvården. Du kan även ställa frågor till oss här på Alzheimer Sverige, vi finns för att hjälpa dig och dina anhöriga.

Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar förknippas vanligen med äldre personer, men faktum är att 1 av 1 000 personer utvecklar demenssjukdom redan före 65 års ålder. Man kan drabbas redan i 40–50-årsåldern även om det är ovanligt, och om du tillhör denna grupp så kan sjukdomen medföra speciella konsekvenser. Kanske har du familj och barn som fortfarande bor hemma. Sannolikt har du ett arbete och större ekonomiska åtaganden som du behöver se över. Genom att planera framåt blir det lättare både för dig och för dina anhöriga att hantera situationen.

Särskild hjälp

Tänk på att du som är yngre har möjlighet till särskild hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Välkommen att kontakta oss på Alzheimer Sverige om du vill veta mer om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns. Vi kan även ge dig kontaktuppgifter till våra Lokalföreningar, där du kan komma i kontakt med personer som är i samma situation som du är och dessa personers anhöriga samt närstående.

Praktiska åtgärder

Se över din ekonomiska situation i god tid. Undersök vilka stödåtgärder och eventuella ekonomiska bidrag du kan vara berättigad till från samhället eller från ditt försäkringsbolag. Kanske finns det också en försäkring via din anställning eller ditt fackförbund som träder i kraft när du har drabbats av sjukdom.

Se till att ditt hem är praktiskt och funktionellt även när du blir sämre. Fundera på hur du vill bo längre fram, när din egen bostad inte riktigt räcker till och det blir aktuellt med servicehem eller sjukhem.

Ta hand om dig själv

Ge dig tid att vårda både din kropp och mentala hälsa. Motionera, ät sunt och underhåll ditt sociala nätverk med vänner och familj. Fortsätt med dina intressen och fritidsaktiviteter så länge det känns bra och lustfyllt.

Om du blir frustrerad över att du inte längre klarar allt som du gjort tidigare så är det viktigt att du lägger skulden på sjukdomen, alltså inte på dig själv. Försäkra dig om att du har någon att tala med om dina känslor kring sjukdomen.