Styrelsen för Alzheimer Sverige har ett stort personligt engagemang för de kognitiva hjärnsjukdomarna.
Här finns såväl sjuksköterskor som forskare och näringslivsrepresentanter.
Det ger styrelsen en bred professionell kompetens.

 

Krister Westerlund - Ordförande

Börje Lindén - Vice ordförande

Anders Westerberg - Kassör

Erik Portelius - Ledamot

Ann-Sofie O´Dwyer - Ledamot

Barbro Carlsson - Ledamot

Eva Karlsson - Ledamot