Engagemang. Styrelsen för Alzheimer Sverige har ett stort personligt engagemang för de kognitiva hjärnsjukdomarna. Här finns såväl sjuksköterskor som forskare och näringslivsrepresentanter. Det ger styrelsen en bred professionell kompetens.


Krister Westerlund
ordförande

Erik Portelius
ledamot

Yvonne Sjöberg
ledamot

Elisabeth Londos
ledamot

Anders Westerberg
ledamot

Ann-Sofie O’Dwyer
ledamot

Claes Malmberg
ersättare

Sven Wollter
ersättare

Börje Lindén
ersättare