Styrelsen för Alzheimer Sverige har ett stort personligt engagemang för de kognitiva hjärnsjukdomarna.
Här finns en bred professionell kompetens med mångårig erfarenhet från såväl vård och omsorg och anhörigstöd som näringsliv

Ordförande: Håkan Skanum
Kassör: Malin Edring
Sekreterare: Barbro Carlsson
Ledamot: Claes Brodd
Ledamot: Philip Fransson

Hjulhamnsgatan 3B

211 34 Malmö

Organisationsnummer: 845001-6624


Våra stadgar

Stadgar för Alzheimer Sverige och lokala Alzheimerföreningar