Styrelsen för Alzheimer Sverige har ett stort personligt engagemang för de kognitiva hjärnsjukdomarna.
Här finns såväl sjuksköterskor som forskare och näringslivsrepresentanter.
Det ger styrelsen en bred professionell kompetens.

 

Börje Lindén - Ordförande

Jenny Malmgren - Vice ordförande

Tomi Dolenec - Kassör

Barbro Carlsson - Sekreterare

Philip Fransson - Ledamot

Peter Mårtensson - Ledamot

Ann-Sofie O´Dwyer - Ersättare