Styrelsen för Alzheimer Sverige har ett stort personligt engagemang för de kognitiva hjärnsjukdomarna.
Här finns såväl sjuksköterskor som forskare och näringslivsrepresentanter.
Det ger styrelsen en bred professionell kompetens.