Engagemang. Styrelsen för Alzheimer Sverige har ett stort personligt engagemang för de kognitiva hjärnsjukdomarna. Här finns såväl sjuksköterskor som forskare och näringslivsrepresentanter. Det ger styrelsen en bred professionell kompetens.


Krister Westerlund, Malmö
Arbetande ordförande
Börje Lindén, Helsingborg
Vice ordförande
Anders Westerberg, Lund
Kassör

Erik Portelius; Göteborg
Ledamot
Ann-Sofie O’Dwyer
Ledamot

Barbro Carlsson, Malmö
Ersättare

Eva Karlsson, Karlstad
Ersättare