Styrelsen för Alzheimer Sverige har ett stort personligt engagemang för de kognitiva hjärnsjukdomarna.
Här finns en bred professionell kompetens med mångårig erfarenhet från såväl vård och omsorg och anhörigstöd som näringsliv

 

Börje Lindén - Ordförande

Jenny Malmgren - Vice ordförande

Barbro Carlsson - Sekreterare

Philip Fransson - Ledamot

Ann-Sofie O´Dwyer - Ledamot