Rådgivning

Råd och stöd. Som anhörig ställs du inför mängder av frågor och en enorm press. Det kan handla om att du upptäcker att något inte står rätt till, att lära sig navigera i vårdapparaten och hantera biståndsfrågor eller att kort och gott få din anhörige till en läkare. Under resans gång finns det stunder av trygghet och välbefinnande, men vi vet också att vägen kantas av sorg, skuld, ilska, genans och ensamhet. Prata med din familj, dina vänner och andra vårdgivare om dina känslor. Försök att behålla ditt sociala nätverk även om du har ont om tid. Ta emot alla råd och allt stöd du kan få. 

Här på vår hemsida kan du gå in på vår digitala rådgivning, där vi har specialistutbildad personal som är Silviacertifierade. Inloggning sker med bank-id i ett mycket säkert system. Gå till digital rådgivning

Du kan även kontakta oss på telefon 020 – 73 76 10, där du kan lämna meddelande varefter vi kommer att kontakta dig.

För dig som önskar rådgivning på bosniska kan du kontakta Sanna Bejic på telefon 0760 – 40 07 36. För rådgivning på persiska kan du kontakta Rosita Torkpoor på telefon 0766 – 48 63 83.