Att bemöta kognitiv sjukdom

Skapa rutiner. Att vårda eller leva med en person som drabbats av en demenssjukdom innebär stora utmaningar. Men genom att skapa rutiner och en tydlig struktur i er gemensamma tillvaro kan ni öka tryggheten och minska problemen. Försök att förenkla måltider, hygien och påklädning. Undvik att ge för många valmöjligheter eftersom de kan stressa och oroa den som är sjuk i onödan. Vägled och hjälp till när det behövs. Fokusera på att ha trevligt tillsammans i stunden. Här har vi samlat en rad värdefulla erfarenheter och tips från andra anhöriga.

Respekt och värdighet

Kom ihåg att den som drabbats av en demenssjukdom fortfarande är en människa med känslor. Att berätta om diagnosen kräver känslighet och kunskap. Alzheimer Sverige eller en läkare kan ge dig råd. Undvik sedan att diskutera sjukdomen med andra när den drabbade är närvarande.

Självständighet

Uppmuntra personens självständighet så länge som möjligt. Det bidrar till självrespekt och minskar din börda. Promenader och ärenden på egen hand går bra så länge hon eller han hittar hem. En id-handling och adressuppgifter kan vara klokt att ha med. Informera gärna den lokala butiken om sjukdomen, så undviks onödig konfrontation eller oro.
Husdjur ger ofta värdefullt sällskap och håller personen aktiv. Försök gärna hitta en praktisk lösning för den drabbade att behålla eller åtminstone träffa sitt husdjur.

Aktiv vardag

Hjälp den demenssjuka att hålla sig aktiv. Det stärker värdigheten och självkänslan och bevarar både fysisk och mental förmåga. Men undvik stora tillställningar eftersom de kan vara svåra att hantera för den som är demenssjuk. Var lyhörd för hans eller hennes förmåga och önskemål. Med tiden kan orken avta och behoven ändras.

Undvik konfrontationer

Alla typer av konflikter utsätter både dig och den demenssjuka för onödig stress. Tänk på att det är sjukdomen som får den drabbade att glömma eller bete sig illa. Behåll din fattning och gör inte personen uppmärksam på sina misslyckanden och brister. Det skapar bara oro och ilska och kan förvärra situationen.

Kommunicera

Personer med försämrad språkförmåga förlitar sig på andra sinnen, som syn och hörsel. Var därför uppmärksam på den demenssjukas och ditt eget kroppsspråk. Kontrollera om han eller hon behöver starkare glasögon eller hörapparat. Annat att tänka på:

  • Försäkra dig om att du har personens fulla uppmärksamhet innan du talar
  • Tala tydligt och långsamt, ansikte mot ansikte
  • Visa kärlek och omtanke med kramar – om personen är bekväm med det
  • Sök efter ord, tecken och vägledning som underlättar kommunikationen

Minneshjälpmedel

Bristen på korttidsminne är ett av de största problemen vid bl.a. Alzheimers sjukdom. Använd anslagstavlor, lappar och fotografier för att hjälpa den demenssjuka att komma ihåg händelser och personer. Fler tips:

  • Förvara föremål på sina vanliga platser
  • Se till att alla klockor visar rätt tid
  • Markera dagens datum på alla kalendrar
  • Gör en lista över dagens aktiviteter
  • Om du måste lämna personen, skriv upp vart du går och när du är tillbaka
  • Försök etablera en tydlig rutin för när du går hemifrån