Hjälp med utredning

Vårdcentral

I de flesta fall genomförs en första undersökning, en s.k. basal demensutredning via vårdcentral. Då genomförs bland annat ett s.k. MMT-test för att testa de kognitiva funktionerna samt intervjuer med anhöriga. Skiktröntgen av hjärnan genomförs också. Ibland utreds ytterligare genom en s.k. utvidgad demensutredning. Den görs efter remiss till en minnesmottagning. Personer i yrkesverksam ålder remitteras ofta direkt till en specialistklinik. Bland annat görs då även provtagning av ryggmärgsvätska.

Hemifrån med specialist 

Det även möjligt att påbörja en s.k. basal demensutredning hemifrån. Detta sker till en början digitalt och innefattar samtal med sjuksköterska och läkare över video. Tester kan då göras i lugn och ro hemma med hjälp av telefon eller surfplatta. Flera anhöriga kan också involveras för att enskilt bidra med perspektiv på symtomutveckling.

Genom digital utredning ges möjlighet att direkt komma i kontakt med vårdpersonal specialiserad på demens och kognitiva sjukdomar. Testning för andra tillstånd som påverkar den kognitiva förmågan genomförs också för att kunna identifiera ev. andra underliggande orsaker, så som ex utmattningssyndrom. Vid behov av röntgen och andra fysiska undersökningar hanteras detta via remiss till vårdcentral. Baserat på resultat av dessa undersökningar görs ibland en s.k. utvidgad demensutredning.