Bli medlem

Vi behövs tillsammans!

Demens är ett av världens största hälsoproblem. Detta tål verkligen att läsas en gång till … ett av världens största hälsoproblem, och den svenska demensvården kostar ca 65 miljarder per år. Det insjuknar 25 000 svenskar varje år, och lika många avlider.  

Alzheimer Sverige är en Anhörig- och patientorganisation som grundades 1986 för att ge råd och stöd till personer med Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar, samt till deras anhöriga. Vi vill underlätta och skapa bra förutsättningar för att alla med kognitiva sjukdomar ska kunna fortsätta leva sitt vanliga liv så länge det är möjligt.

Vi sätter lampan på bland annat att avstigmatisera demensjukdomarna. Detta är en utmaning som heter duga, och vi är besjälade av detta arbete. Med våra anslutna lokalföreningar är vår ambition – förutom att skapa fler lokalföreningar – att arbeta med kunskapsöverföring och därigenom bryta stigmatiseringen.

Vill du bli medlem i en lokalförening ber vi dig att gå in på fliken “Lokalföreningar” och söka kontakt med den Lokalförening som ligger bäst till för just din del.

Vill du bli medlem i centralorganisationen Alzheimer Sverige är kostnaden 300 kr per kalenderår. Alltså, ta gärna chansen att vara med oss genom att sätta av ca 82 öre per dag! Anmäl dig gärna nedan så återkommer Alzheimer Sverige med en faktura till dig.

Ditt bidrag hjälper oss i vårt arbete. Ta chansen att göra skillnad här och nu tillsammans med oss. Genom att bli samt vara medlem i centralorganisationen Alzheimer Sverige och/eller i våra lokalföreningar medverkar du i att skapa ett bättre och framförallt tryggare kognitivt samhälle.

Glöm heller inte att det kan drabba vem som helst, även dig själv och dina närmaste. Tyvärr är demenssjukdomarna obotliga och till 100 % dödliga.

Hjälp oss att hjälpa, TACK PÅ FÖRHAND!  

Anmäl dig