Statistik om Alzheimer

Kognitiva hjärnsjukdomar, eller demenssjukdomar som de också kallas, är samlingsnamn för en rad sjukdomar som orsakas av allvarliga skador på hjärnan. Vi på Alzheimer Sverige arbetar bland annat med att ta del av både internationella och nationella rapporter samt annat forsknings- och prognosmaterial.

Var tredje sekund någonstans i världen drabbas någon av en demensrelaterad sjukdom

Enligt Alzheimer´s Disease International, ADI, fanns det år 2020 ca 55 miljoner personer som levde med någon form av demensrelaterad sjukdom. Enligt ADI kommer denna siffra att ligga på 78 miljoner runt år 2030, och år 2050 kommer den siffran att ligga på 139 miljoner personer. Läs gärna dessa siffror en gång till, det är väl värt att begrunda hur pass stort genomslag just de demenesrelaterade sjukdomarna har i vår värld.

Ökningen av antalet drabbade kommer alltså att fortsätta, och den största ökningen sker i utvecklingsländerna, och prognosen av ADI säger att år 2050 beräknas 71 % av de drabbade bo i låg- och medelinkomstländer. Den snabbaste ökningen i den äldre populationen sker i Kina och Indien. För dig som vill läsa mer i detalj om den globala förändringen kring demensrelaterade sjukdomar så rekommenderar vi besök på ADI:s hemsida.

Starka svenska forskare inom området kognitiva sjukdomar

Kognitiva sjukdomar är samlingsnamnet på en mängd sjukdomar som drabbar hjärnan och förstör förmågan att tänka och agera logiskt, och av dessa sjukdomar är Alzheimers sjukdom den vanligaste.

Vid Lunds universitet forskar professor Oskar Hansson (tillika överläkare vid minneskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö) och hans kollegor för att finna metoder som förbättrar dels diagnostiken dels livskvaliteten för personer med kognitiva sjukdomar. I takt med att vi lever allt längre och med en allt äldre befolkning kommer på sikt allt fler att insjukna, och för att förstå sjukdomen bättre undersöker forskare vid enheten för klinisk minnesforskning i Malmö och Lund både patienter och friska individer. Oskar Hanssons forskargrupp fokuserar särskilt på Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, och forskarna vill få svar på var i hjärnan sjukdomen startar för att förbättra diagnostik och behandling.

Både Alzheimer och Parkinson är ofta svåra att diagnosticera tidigt i förloppet och forskarna har visat att förändringarna uppstår i hjärnan mellan tio och tjugo år innan den drabbade upplever några tydliga symptom. Sjukdomarna börjar ofta smygande och det är många gånger svårt att säga exakt när och hur sjukdomen började.

Vi på Alzheimer Sverige följer med största intresse bland annat Oskar Hansson och hans forskargrupp. De har en diger arbetsuppgift i det att det finns ca 160 000 personer i Sverige som är drabbade av någon kognitiv sjukdom och detta antal ökar hela tiden. Av dessa 160 000 personer är Alzheimers sjukdom den till 60 – 70 % vanligaste formen, och tilläggas ska att de kognitiva sjukdomarna kostar samhället (enligt Socialstyrelsen) gott och väl 65 miljarder kronor per år.