Hjälp & stöd

Din rätt till hjälp. Var ni än bor i landet finns det några grundläggande rättigheter både för den som drabbats och för dig som anhörig. Genom sjukvården och socialtjänsten har du bland annat rätt till hjälp med medicinsk diagnos och vård samt med vila och avlastning från ditt eget vårdarbete. Utöver denna offentliga hjälp finns det många organisationer som kan hjälpa dig och bidra till att underlätta vardagen. Bland annat Alzheimer Sverige.

Stöd för den drabbade

Det finns en rad lagar som reglerar vilket stöd den som drabbats av en demenssjukdom har rätt till. Lagstiftningen ska säkerställa att personer med funktionshinder kompenseras för detta och ges möjlighet att leva ett självständigt och värdigt liv. Vi har samlat en del av dessa lagar under fliken “Lagar och rättigheter”.

Läs gärna mer i Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (kan laddas ner här)

Unganhörig.se

Klicka gärna på länken https://www.unganhorig.se som är en sajt för dig som har en förälder med en demenssjukdom, till exempel Alzheimers sjukdom. Här kan du bland annat läsa om vilket stöd du som anhörig kan få, viktiga dokument att ordna med, lagar och regler samt inte minst fakta om de olika demenssjukdomarna. Kunskap är nyckeln till att förstå det som händer din förälder. Unga anhöriga berättar i intervjuer om sin situation och ger goda råd till andra i samma situation. En expertpanel svarar också på vanliga frågor om kognitiva sjukdomar.