Forskning och Utveckling

Han ska leda Alzinovas affärsutveckling framåt

Det svenska biofarmabolaget Alzinova uppnådde flera milstolpar under 2022 med de två läkemedelskandidaterna ALZ-101 och ALZ-201, båda positionerade för behandling av Alzheimers sjukdom. Året avslutades med en positiv interimsanalys för fas Ib-studien med ALZ-101 samt...

Läs mer

Nya framsteg inom Alzheimerforskningen

Nya framsteg inom Alzheimerforskningen. Jag har på senare följt upp ny teknik där biomolekylära terapier åter aktualiseras. Vi står i början av en ny era och ett paradigmskifte: Virussjukdomar som HIV och AIDS har numera fått skräddarsydda vacciner och mediciner mot...

Läs mer

Godkänt av FDA

Beskedet om godkännande av FDA gällande projektet Clarity och det första dokumenterade läkemedlet Leqembi vid Alzheimers sjukdom till de samverkande företagen Biogen i USA och Eisai i Japan 2023-01-07...

Läs mer

Bertil Ottertun om CTAD-konferens i San Francisco

I nästa vecka, mellan den 29 november och 2 december, pågår i San Francisco den årliga internationella konferensen inom Clinical Trials Alzheimer Disease (CTAD). Nu för femtonde gången. Här går det att klicka fram en sammanställning på över 60 sidor runt allt som sker...

Läs mer

Senaste nytt från Bertil Ottertun

Jag har nu som uppgift att återkommande skriva om det som sker i viktiga forskningsområden, på generell nivå, för att läsarna på hemsidan Alzheimer Sverige skall få viktig, säker och dokumenterad  Det ”arktiska spåret”, som definierades av prof. Lars Lannfelt 1990...

Läs mer