Forskning och Utveckling

Bertil Ottertun om CTAD-konferens i San Francisco

I nästa vecka, mellan den 29 november och 2 december, pågår i San Francisco den årliga internationella konferensen inom Clinical Trials Alzheimer Disease (CTAD). Nu för femtonde gången. Här går det att klicka fram en sammanställning på över 60 sidor runt allt som sker...

Läs mer

Senaste nytt från Bertil Ottertun

Jag har nu som uppgift att återkommande skriva om det som sker i viktiga forskningsområden, på generell nivå, för att läsarna på hemsidan Alzheimer Sverige skall få viktig, säker och dokumenterad  Det ”arktiska spåret”, som definierades av prof. Lars Lannfelt 1990...

Läs mer