Ung anhörig

Klicka gärna på länken https://www.unganhorig.se som är en sajt för dig som har en förälder med en demenssjukdom, till exempel Alzheimers sjukdom. Här kan du bland annat läsa om vilket stöd du som anhörig kan få, viktiga dokument att ordna med, lagar och regler samt inte minst fakta om de olika demenssjukdomarna.

Kunskap är nyckeln till att förstå det som händer din förälder. Unga anhöriga berättar i intervjuer om sin situation och ger goda råd till andra i samma situation. En expertpanel svarar också på vanliga frågor om kognitiva sjukdomar.