Volontärbyrån hjälper engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra. De förmedlar ideella uppdrag och utbildar föreningar i frågor om ideellt engagemang.

Mer om Volontärbyrån www.volontarbyran.org