Att vara anhörig

Råd och stöd. Som anhörig ställs du inför mängder av frågor och en enorm press. Det kan handla om att du upptäcker att något inte står rätt till, att lära sig navigera i vårdapparaten och hantera biståndsfrågor eller att kort och gott få din anhörige till en läkare. Under resans gång finns det stunder av trygghet och välbefinnande, men vi vet också att vägen kantas av sorg, skuld, ilska, genans och ensamhet. Prata med din familj, dina vänner och andra vårdgivare om dina känslor. Försök att behålla ditt sociala nätverk även om du har ont om tid. Ta emot alla råd och allt stöd du kan få.

Vi rekommenderar dig att bli medlem. Ju fler vi är desto starkare är vår röst i samhället. Dessutom är medlemsantalet en förutsättning för hur mycket stöd vi får från till exempel stat och kommun.

Anhörig – en daglig utmaning

Det är tungt att se en närstående gradvis blir allt sämre. Att möta en närståendes förändrade beteende är en daglig utmaning. Utöver all praktisk hjälp du behöver bistå med, finns det delar av sjukdomsbilden som kan vara särskilt svåra att hantera. Det kan handla om våld och aggressivitet, om hallucinationer eller grava personlighetsförändringar. Att som anhörig tappa humöret och bli arg är helt normalt. Men det är viktigt att vara medveten om orsaken till din ilska. Det är inte personen du blir arg på, utan beteendet som framkallas av sjukdomen. Försök förstå vad det är i beteendet som gör dig upprörd, och se om du kan avstyra det på något sätt.

Ta hjälp i tid

Känn efter vilka dina begränsningar är. Hur mycket klarar du av? Att ta hand om en person med demenssjukdom är mycket krävande och situationen kan kompliceras av dina egna eventuella hälsoproblem, sömnbrist och ekonomisk osäkerhet. Om din situation blir för krävande måste du förändra den och ta hjälp i tid. Dagvård och korttidsboende kan ge dig värdefull vila. Stödgrupper och kommunens biståndshandläggare kan ge dig goda råd.

Att ta beslut om att flytta en närstående till ett annat boende känns ofta svårt. Kanske har ni levt ett långt liv tillsammans. Men till slut kan det vara nödvändigt, både för dig och för den drabbade.