Alzheimerguiden

I arbetet med Alzheimerguiden har mer än 400 personer deltagit. Det är patienter, anhöriga, representanter från intresseorganisationer samt forskare och medarbetare inom offentlig sektor.

Gå gärna in på www.alzheimerguiden.se