Framtidsfullmakt hos Jurio

Vad är framtidsfullmakt? Läs mer om det här! 

Vem ser till mina intressen?  

Med Alzheimers sjukdom följer ofta en känsla av otrygghet. Med en framtidsfullmakt kan du redan nu bestämma vem som ska hjälpa dig när du inte längre kan sköta dina ärenden på egen hand.  

Text: Johannes Mortenlind, jurist hos Jurio  

Hur används en framtidsfullmakt?  

Betala räkningar, köpa och sälja egendom, ansöka om bistånd hos socialnämnden och ingå hyreskontrakt. Med en framtidsfullmakt ger du någon annan rätten att sköta nästan alla dina personliga och ekonomiska ärenden åt dig. Men till skillnad från systemet med god man får du själv bestämma vem som ska representera dig – kanske en nära vän eller en släkting du litar på.  

Du kan utse flera fullmaktshavare. På så vis kan exempelvis dina barn dela på ansvaret. Dessutom kan du begränsa vad fullmaktshavarna har rätt att göra och utse granskare som kontrollerar att arbetet utförs ordentligt. Med andra ord kan du genom en framtidsfullmakt vara lite mer säker på vad som kommer hända i framtiden.  

Framtidsfullmakt och demensdiagnoser  

Demenssjukdomar och andra hjärnskador är exempel på hälsotillstånd som leder till att en framtidsfullmakt börjar gälla, trots att en person med demensdiagnos har sporadiskt klara stunder. Rent juridiskt är kravet på nedsatt hälsotillstånd detsamma som vid godmanskap; framtidsfullmakten träder först i kraft när du inte längre anses klara av delar av din vardag på egen hand.  

Skriv din framtidsfullmakt i god tid  

En framtidsfullmakt ska skrivas medan du fortfarande är vid dina sinnens fulla bruk. Eftersom Alzheimers sjukdom ofta kommer smygande och utvecklingen kan ta flera år är det en bra idé att skriva din framtidsfullmakt i förebyggande syfte när du närmar dig övre medelålder eller upptäcker tidiga symptom som försämrat minne.  

Skapa en framtidsfullmakt med Jurio  

Vi på Jurio samarbetar med Alzheimerföreningen Sverige. Du som är medlem får 15% rabatt vid köp av framtidsfullmakt från oss. Samtidigt donerar vi 5% till Alzheimerföreningen Sverige. Använd rabattkoden ALZMEDLEM vid betalning. Du skapar framtidsfullmakten digitalt på vår hemsida: Framtidsfullmakt hos Jurio