Om Oss

Alzheimer Sverige, som bildades 1986, är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för personer som lever med Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom och deras närstående samt anhöriga.

Alzheimer Sverige arbetar med kunskapsspridning, information, rådgivning och opinionsbildning för att synliggöra kognitiva sjukdomar i samhället.

Minnesvärda gåvor

På Alzheimer Sverige arbetar vi med att skapa bättre förutsättningar för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom och…

Beställ armband

En minnesvärd gåva till en familjemedlem, en kär vän eller till dig själv? Oavsett vilket bidrar du till vår verksamhet för…

Bli medlem

Hjälp oss skapa förändring. Ju fler vi är som engagerar oss i frågor rörande Alzheimer-eller annan demenssjukdom, desto större…

Café minnesvärt

Den vänliga atmosfären på ett Café minnesvärt hjälper till att ta bort tabun och för att ge en känsla av tillhörighet, erkännande…

Ge en gåva

Ge en valfri gåva till Alzheimer Sverige och stötta vårt arbete för att skapa förutsättningar för personer med minnesjukdomar…

Kalendarium

I vår kalender hittar du olika aktiviteter som vi på Alzheimer Sverige anordnar eller är delaktiga i. Här hittar du allt…

Kontakta oss

Behöver du stöd och hjälp? Eller har du själv goda råd och tankar som rör Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar?…

Lokalföreningar

Här hittar du oss. Alzheimer Sverige har lokala föreningar på 14 orter i Sverige där vi genomför regelbundna träffar och…

Om Alzheimer Sverige

Vi önskar egentligen att vi inte skulle behövas, men i dag lever drygt 160 000 svenskar med Alzheimers eller någon annan svår kognitiv…

Styrelse

Styrelsen för Alzheimer Sverige har ett stort personligt engagemang för de kognitiva hjärnsjukdomarna. Här finns en bred…

Tidningen Minnesvärt

Genom att bevaka och belysa de frågeställningar som personer med dessa sjukdomar och deras närstående kan komma att ställas…