Om Alzheimer Sverige

Om Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor som lever med en kognitiv sjukdom samt deras anhöriga och närstående. Vår uppgift är att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar.

Vi önskar egentligen att vi inte skulle behövas, men i dag lever drygt 160 000 svenskar med Alzheimers eller någon annan svår kognitiv sjukdom. Varje år får ytterligare 25 000 personer en diagnos och mörkertalet är enormt. Lågt räknat är ca 600 000 personer närstående och räknar man även in vård och omsorgspersonal så är det över 1 000 000 personer som direkt berörs av de kognitiva sjukdomarna. Alzheimer Sverige finns för att ge råd och stöd och arbetar för att skapa så god livskvalitet som möjligt under sjukdomstiden.

Vi har prioriterat följande i vår verksamhet:

  • Rådgivning, främst digital rådgivning med expertutbildad personal (bland annat diplomerade SilviaSystrar) kring demensfrågor 
  • Café minnesvärt
  • Internationella Alzheimerdagen
  • Opinionsbildning där vi följer förändringar både nationellt och globalt

Rådgivning

Alzheimer Sverige erbjuder rådgivning, dit du som patient eller anhörig kan vända dig med frågor kring symptom, diagnos eller hur man på bästa sätt navigerar inom svensk vård och omsorg.

Vi som arbetar med rådgivningen har jobbat länge med frågor kring minnessjukdomarna och flertalet har egna erfarenheter såsom anhörig eller närstående. Med vår nya digitala rådgivning har vi både specialutbildade demenssköterskor och diplomerade Silviasystrar som på bästa sätt kan möta de frågor och funderingar som du har.

Vi har nu som ambition att enbart erbjuda rådgivning via vår hemsida, men vi förstår samtidigt att datorer och mejl inte är möjligt för alla och envar. Därför är det fortfarande möjligt att kontakta oss på telefon 020 – 73 76 10 där det enbart går att lämna meddelande. Vi lyssnar regelbundet av denna telefonsvarare och återkopplar till dig.

Du kan också få rådgivning på persiska genom att ringa 0766 – 48 63 83 eller på bosniska genom att ringa 0760 – 40 07 36.

För att kontakta vår rådgivning behöver du inte vara medlem i Alzheimer Sverige eller i någon av våra lokalföreningar, men ju fler vi är tillsammans desto starkare blir vi. Därför är vi glada och tacksamma om du tecknar ett medlemskap i Alzheimer Sverige eller i någon av de lokalföreningar som vi har.

Café minnesvärt

Kom och träffa andra människor under avslappnade former och lär dig mer om Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar, vilket var tanken med Café minnesvärt, som drivs av Alzheimer Sverige som i sin tur har byggt vidare på ett internationellt koncept som startade i Holland 1997.

Vår idé är att alltid ha någon form av föredrag och arrangemangen måste vara gratis. Målet är att bryta isolering och höja kunskaperna om minnessjukdomarna. Café minnesvärt finns i dag på flera olika platser i Sverige och drivs i olika samarbetskonstellationer där Alzheimer Sverige alltid ingår.

Hitta närmast belägna Café minnesvärt här.

Internationella Alzheimerdagen

Den Internationella Alzheimerdagen instiftades den 21 september 1994 av den globala organisationen ADI, Alzheimer´s Disease International.

Syftet med den Internationella Alzheimerdagen och Internationella Alzheimermånaden (i september) är att ge ökad kunskap om Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar samt att minska stigmatisering för patienter och deras anhöriga. Vår målsättning är att hålla oss informerade om de globala tilldragelserna och kommunicera ut dessa i våra kanaler.

Vi bevakar och belyser de frågeställningar som personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan komma att ställas inför. Vi bevakar även politik och forskning samt informerar kring lokalföreningarna och deras Café minnesvärt-tillfällen. 

Opinionsbildning

Ett av våra viktigaste uppdrag är att bevaka vår patientgrupps intressen och inte minst uppmärksamma politiker, media och allmänheten om situationen för patienter och anhöriga. Vi behöver ständigt poängtera att mer resurser behövs till vårt område, inte minst till forskningen så att vi får fram de efterlängtade medicinerna som kan bota sjukdomen.