Café minnesvärt
Café minnesvärt

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor som lever med en  kognitiv sjukdom samt deras anhöriga. Vi grundades 1986 under namnet Alzheimerföreningen i Sverige. Vår uppgift är att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar.

Vi önskar egentligen att vi inte skulle behövas, men i dag lever drygt 160 000 svenskar med Alzheimers eller någon annan svår kognitiv sjukdom. Varje år får ytterligare 25 000 personer en diagnos och mörkertalet är enormt. Lågt räknat är ca 600 000 personer närstående och räknar man även in vård och omsorgspersonal så är det över en miljon människor som direkt berörs av de kognitiva sjukdomarna. Alzheimer Sverige finns för att ge råd och stöd och arbetar för att skapa så god livskvalitet som möjligt under sjukdomstiden.