De kognitiva sjukdomarna

När hjärnan sviktar uppstår symtom som vi kallar demens. Orsaken till demens är skador i hjärnan. Vilka funktioner som drabbas varierar beroende på bland annat typ av sjukdom eller skada och vilken del av hjärnan som drabbats. Demenssjukdomar försämrar kognitiva funktioner, hur vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Idag används alltmer uttrycket kognitiva sjukdomar istället för demenssjukdomar.

Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Det finns inte någon sjukdom som heter demens, det är endast ett samlingsnamn på en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador.

Primärdegenerativa sjukdomar kallas de sjukdomar där hjärnceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Dessa sjukdomar kommer smygande och pågår ofta under lång tid innan symtomen visar sig och kan variera beroende på vilken del av hjärnan som skadas.

  • Alzheimers sjukdom där skador finns på hjäss- och tinningloberna
  • Frontotemporal demens FTD innebär att pann- och tinningloberna skadas
  • Lewy body sjukdom innebär att skadan finns i hjärnans vita substans
Tillståndet försämras gradvis i takt med att hjärnskadan sprider sig. Förloppet går inte att hejda men symptomen kan i vissa fall lindras.

Vaskulär demenssjukdom orsakar skador genom att blodproppar eller blödningar stryper syretillförseln och kan uppstå i olika delar av hjärnan. Det är vanligt att symptomen kommer plötsligt, ofta i samband med en stroke. Tillståndet kan vara stabilt en period för att sedan snabbt försämras igen.

Mer information

Vaskulär demens

Vaskulär demens utgör ca 25 % av alla fall av demenssjukdom, och kombineras ofta med Alzheimers sjukdom. Sjukdomen orsakas av störningar i hjärnans syre- och blodtillförsel.

Lewy body sjukdom (LBD)

Lewy body sjukdom (LBD) liknar både Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Ett tidigt symtom är orolig drömsömn som senare följs av kognitiva och motoriska problem, som stelhet och skakningar.

Frontallobsdemens

Frontotemporal demens kallas även för pannlobs- eller frontallobsdemens. Symptomen varierar beroende på i vilken del av hjärnan som sjukdomsprocessen börjar. Oftast är det i pannloben men det kan även vara i främre delen av tinningloberna (temporalloberna).

Alzheimers sjukdom

Vid Alzheimers sjukdom drabbas särskilt de områden av hjärnan som ansvarar för minnesfunktion, språklig förmåga, rumslig orientering samt praktiska färdigheter. Sjukdomen kan uppträda tidigt, redan i 40–50-årsåldern, men vanligen efter 65 års ålder.