Vaskulär demens utgör ca 25 % av alla fall av demenssjukdom, och kombineras ofta med Alzheimers sjukdom. Sjukdomen orsakas av störningar i hjärnans syre- och blodtillförsel. Vanligen på grund av stroke eller skador i kärlen till eller inom hjärnan. Symtomen varierar beroende på var i hjärnan skadan uppstått, men vanligt är minskad initiativförmåga, motoriska svårigheter och personlighetsförändringar.

Olika orsaker. Den vanligaste orsaken till vaskulär demens är att olika delar av hjärnbarken blivit utan syre vid en stroke. Men orsaken kan även vara förträngningar i små pulsådror som stryper blodtillförseln vilket skadar den vita substansen under hjärnbarken. Högt blodtryck och diabetes ökar risken för vitsubstansdemens. Även försämrad genomblödning vid t.ex. blodtrycksfall, kvävningstillbud och tillfälligt hjärtstillestånd kan orsaka vaskulär demens.

Symtom. Vaskulär demens kännetecknas ofta av ett hastigt insjuknande och ett stegvis förlopp med tilltagande psykiska och neurologiska handikapp. Symtomen kan variera beroende på var i hjärnan den vaskulära skadan uppstått. Typiska symtom är minskad initiativförmåga och problem att planera. Men även personlighetsförändringar och motoriska svårigheter är vanliga.

Diagnos. Som vid all misstanke om demenssjukdom ska en noggrann demensutredning göras genom vårdcentralen eller minnesklinik. Diagnosen vaskulär demens ställs säkrast genom en CT-scanning där man kan påvisa den kärlskada som orsakar sjukdomssymtomen.

Sjukdomsbild. Hjärnans tillstånd vid insjuknandet påverkar sjukdomsförloppet. Tidigare skador eller åldersförändringar samverkar med de nya vaskulära skadorna för en snabbare utveckling av demens. Inte sällan ser man hur en demenssjukdom förvärras eller till och med orsakas av blödningar till följd av ett skalltrauma.

Behandling och vård. Det finns inga specifika läkemedel mot vaskulär demens. Behandlingen inriktas på att hejda eller förhindra nya kärlskador. Vid proppbildning behandlar man med blodförtunnande medel (Waran). Även behandling mot högt blodtryck är en viktig terapiform. När orsaken beror på lågt blodtryck inriktas behandlingen på att höja eller stabilisera blodtrycket. Fysisk aktivitet kan ha en gynnsam effekt.