Program hösten 2019

I programbladet annonseras föreningens egna program och program som vi har tillsammans med andra organisationer. Kompletteringar och förändringar sänds ut med medlemsbrev, via hemsida eller annonser i NA. Ta också kontakt med medarrangörerna, t ex Anhörigcentrum, för information.

Frågor: Sven Larsson, tel. 0705 53 16 55, larsson.socmedkonsult@telia.com.  

Hemsida:  www.alzheimersverige.se/forening/orebro                                                                                                                                                         

Tisdag 20 augusti kl. 14 – cirka 16.

Sommarträff i Stadsparken med visning och fika.

Endast för medlemmar med närstående.

Anmälan till Inger Lindblad senast 15 augusti.

Klicka här för mer info och inbjudan:

 

Lördag 30 sept.

Seniorfestival i Kumla. Annonseras senare av Kumla kommun

Lördag 5 oktober

Seniorfestival i Örebro, Conventum Arena och Conventum Kongress. Föreningen deltar med utställning. Fyllig annons om evenemangen kommer i tidningen Örebroar´n.

Tisdag 8 oktober kl. 17 – 20.30

Anhörigcentrums jubileumsfest i Conventum Kongress med bl. a Babben Larsson, Boris René och Anna Lindqvist. För fullständigt program, kontakta Anhörigcentrum.

Café Minnesvärt hösten 2019

Café Minnesvärt är en återkommande träffpunkt som i första hand riktar sig till anhöriga till närstående med demenssjukdom men är öppet för alla som vill lära sig mer om ämnet. Träffarna ska ge minnesvärd kunskap och information genom föreläsningar och gemenskap med samtal, erfarenhetsbyte och frågor. Träffarna avslutas med någon kulturaktivitet eller underhållning.

Det är fri entré och gratis fika med kaka.

Lokal är alltid Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12, Örebro och tiden är alltid en torsdag 18.00 – 20.00.

Anmälan senast tisdag samma vecka till Anhörigcentrum tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se 

Frågor angående programmen: Sven Larsson, 0705 53 16 55 eller larsson.socmedkonsult@telia.com

Caféerna är ett samarrangemang mellan Alzheimer Örebro, Anhörigcentrum, Studieförbundet Bilda och riksorganisationen Alzheimer Sverige.

Dagarna är bokade men detaljerna i programmet är inte klara när detta skrivs den 1 augusti. Boka in dagarna, mer information i vårt nästa medlemsbrev, på vår hemsida och i annons i NA lördagen före caféet.  

Torsdag 24 oktober

Hjälpmedel för att underlätta vid demenssjukdom. Den digitala utvecklingen, möjligheter och hot.

Torsdag 28 november

Måltidens betydelse vid demenssjukdom, socialt och näringsmässigt.

 

Till våren 2020 planerar vi ett juridiskt tema för caféerna om försäkringsfrågor, fullmakter, gode män, förvaltarskap mm.

 

Anhörigcaféer

Caféträffar på onsdag eftermiddagar på Anhörigcentrum, Tulegatan 8.

Tiden är kl. 14 – längst kl. 16.

Kaffe och fikabröd 25 kr. Ingen förhandsanmälan.

I samarbete mellan Anhörigcentrum, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset och Alzheimer Örebro län.

För frågor: Anhörigcentrum tel. 019-21 32 30

Onsdag 25 september. Maria Östby talar om ”Mat som njutning” hämtat från studiematerialet ”Glädje och gemenskap”. Alzheimer Örebro län ansvarig.

Onsdag 23 oktober. Reseberättelser, bl a från Ishotellet.

Onsdag 20 november, Musikcafé. Alzheimer Örebro län ansvarig.

Onsdag 11 december.   Bokcafé. Patientbiblioteket vid USÖ presenterar aktuella böcker.

 

Tisdag 12 november kl 17 – 20

Utbildning: Om jag bara visste

Utbildning om demenssjukdomar och möjligheter till stöd. För dig som har en närstående boende i Örebro kommun som nyligen fått en demensdiagnos.  I samarbete med Region Örebro län och Örebro kommun., Information och anmälan: Anhörigcentrum.

Julfest

Som traditionen bjuder kommer vi att arrangera en julfest med mat och musik för medlemmar och närstående. Datum meddelas senare.

Välkomna att delta i de olika arrangemangen!    

 

 

 

 

 

 

 

Debatt och opinion:

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 15 december 2018, lyfter förespråkare för flera stora organisationer bland annat Alzheimerföreningen Örebro behovet av en strategi från kommande regering angående hur en ökad digitalisering inte ska leda till ytterligare utanförskap för en stor grupp människor.

"Internetstiftelsens senaste undersökning Svenskarna och internet visar att så många som 1,1 miljoner svenskar lever i digitalt utanförskap (IIS, 2018). Denna grupp utgörs framförallt av äldre, personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt utsatta, nyanlända och asylsökande."

Läs debattartikeln i sin helhet här:

 

Alzheimerföreningen i Örebro vars ordförande Sven Larsson är medförfattare till debattartikeln i SVD belyser i Nerikes Allehanda att problemet med ett digitalt utanförskap inte kan lösas endast på regeringsnivå, utan i allra högsta grad  är en fråga även för regionala och lokala beslutsfattare.

Läs artikel i Nerikes Allehanda här:

 

Med året i backspegeln.. 

Läs ordförande Sven Larssons årskrönika här:

Alzheimerdagen 2018 i Örebro

 Klicka här för att läsa mer

Här hittar du information från föreningens årsmöte 22 mars samt verksamhetsberättelse 2017


Café den tredje torsdagen varje månad klockan 18.00–20.00
Plats: Anhörigcenter, Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12

Anmälan senast tisdag samma vecka till tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se
Annons i NA några dagar före programmen.

Ett samarbete mellan:
Alzheimerföreningen Örebro, Bilda, Örebro kommun, Anhörigcenter, Alzheimer Sverige

 

 

Kontaktinformation

Ordförande: Sven Larsson
Postadress: Klostergatan 7, 703 61 Örebro
Tel: 0705-53 16 55