Program våren  2020

I programbladet annonseras föreningens egna program och program som vi har tillsammans med andra organisationer. Kompletteringar och förändringar sänds ut med medlemsbrev, via hemsida eller annonser i NA. Ta också kontakt med medarrangörerna, t ex Anhörigcentrum, för information.

Program som utskrivbar pdf:

Frågor: Sven Larsson, tel. 0705 53 16 55, larsson.socmedkonsult@telia.com.  

Hemsida:  www.alzheimersverige.se/forening/orebro                                                                                                                                                         

 Café Minnesvärt våren 2020

Café Minnesvärt är en återkommande träffpunkt som i första hand riktar sig till anhöriga till närstående med demenssjukdom men är öppet för alla som vill lära sig mer om ämnet. Träffarna ska ge minnesvärd kunskap och information genom föreläsningar och gemenskap med samtal, erfarenhetsbyte och frågor. Träffarna avslutas med någon kulturaktivitet eller underhållning.

Det är fri entré och gratis fika med kaka.

Lokal är alltid Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12, Örebro och tiden är alltid en torsdag 18.00 – 20.00.

Anmälan senast tisdag samma vecka till Anhörigcentrum tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se 

Frågor angående programmen: Sven Larsson, 0705 53 16 55 eller larsson.socmedkonsult@telia.com

Caféerna är ett samarrangemang mellan Alzheimer Örebro, Anhörigcentrum, Studieförbundet Bilda och riksorganisationen Alzheimer Sverige.

 Annons i NA lördagen före caféet.  

 

Torsdag 27 februari

Vad bör man tänka på innan det händer?

Översikt om viktiga familjejuridiska frågor vid kognitiv svikt. Fredrik Pettersson, rådgivare och Elin Ohlsson, jurist, båda vid Fonus, Kumla.

Musikunderhållning.

Anmälan senast 25 febr.

 

Torsdag 23 april

Munhälsan. Åtgärder och bemötande vid kognitiv svikt.

 

Marie Rådström, tandhygienist vid Folktandvårdens folkhälsoenhet.

Musikunderhållning.

Anmälan senast 21 april

 

 

Anhörigcaféer

Caféträffar på onsdag eftermiddagar på Anhörigcentrum, Tulegatan 8.

Tiden är kl. 14 – längst kl. 16.

Kaffe och fikabröd 25 kr. Ingen förhandsanmälan.

I samarbete mellan Anhörigcentrum, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset och Alzheimer Örebro län.

För frågor: Anhörigcentrum tel. 019-21 32 30

 19 februari. Berättar-café.  ”Fem danska öar” Inge-Gerd Lindsten berättar om och visar bilder från fem danska öar, som vi svenskar vanligtvis inte besöker. Ansvarig Röda Korset

18 mars. Bokcafé. Patientbiblioteket på USÖ ger boktips. Ansvarig Alzheimer Örebro län

15 april- ”Skivor till kaffet” Lars Jansson spelar lättlyssnad musik. Ta med egna favoriter (alla sorters skivor går bra och även kassettband) och berätta gärna varför du gillar just den musiken. Ansvarig Röda korset

13 maj. Nostalgicafé: Hasse & Tages kulturskatter. Emma Andersson från studieförbundet Vuxenskolan föreläser om de guldkorn hon valt ut från Hasses och Tages breda karriär. Kom och minns, eller upptäck, duon som trollband svenska folket under 60-, 70- och 80-talet. Ansvarig Alzheimer Örebro län

 

 

Utbildning: Om jag bara visste

Tisdag 17 mars kl. 17 – 20

Utbildning om demenssjukdomar och möjligheter till stöd. För dig som har en närstående boende i Örebro kommun som nyligen fått en demensdiagnos.  I samarbete med Region Örebro län och Örebro kommun. Information och anmälan: Anhörigcentrum.

 

Övrigt

Caféträffar kommer att ordnas i några andra kommuner, men tidpunkterna ät inte bestämda än.

Vi planerar också för en utflykt eller sommarträff i början av sommaren

 

 

Välkomna att delta i de olika arrangemangen!    

 

 

 

 

 

 

 

Debatt och opinion:

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 15 december 2018, lyfter förespråkare för flera stora organisationer bland annat Alzheimerföreningen Örebro behovet av en strategi från kommande regering angående hur en ökad digitalisering inte ska leda till ytterligare utanförskap för en stor grupp människor.

"Internetstiftelsens senaste undersökning Svenskarna och internet visar att så många som 1,1 miljoner svenskar lever i digitalt utanförskap (IIS, 2018). Denna grupp utgörs framförallt av äldre, personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt utsatta, nyanlända och asylsökande."

Läs debattartikeln i sin helhet här:

 

Alzheimerföreningen i Örebro vars ordförande Sven Larsson är medförfattare till debattartikeln i SVD belyser i Nerikes Allehanda att problemet med ett digitalt utanförskap inte kan lösas endast på regeringsnivå, utan i allra högsta grad  är en fråga även för regionala och lokala beslutsfattare.

Läs artikel i Nerikes Allehanda här:

 

Med året i backspegeln.. 

Läs ordförande Sven Larssons årskrönika här:

Alzheimerdagen 2018 i Örebro

 Klicka här för att läsa mer

Här hittar du information från föreningens årsmöte 22 mars samt verksamhetsberättelse 2017


Café den tredje torsdagen varje månad klockan 18.00–20.00
Plats: Anhörigcenter, Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12

Anmälan senast tisdag samma vecka till tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se
Annons i NA några dagar före programmen.

Ett samarbete mellan:
Örebro läns Alzheimerförening, Bilda, Örebro kommun, Anhörigcenter, Alzheimer Sverige

 

 

Kontaktinformation

Ordförande: Sven Larsson
Postadress: Klostergatan 7, 703 61 Örebro
Tel: 0705-53 16 55