Med anledning av den nuvarande situationen med risk för spridning av coronavirus har  Alzheimer Örebro fattat beslut om att ställa in alla medlemsträffar och Café verksamhet tills vidare.

Eftersom våra Caféer främst arrangeras på mötesplatser där det vistas personer inom riskgruppen äldre med annan allvarlig underliggande sjukdom eller är närstående så vill vi ta  samhällsansvar och inte i onödan utsätta någon för risken att smittas av Covid-19.

Frågor: Jan Backlund 0725-138877 jan_backlund@hotmail.com

                                                                                                                                                        

Café Minnesvärt våren 2020

Café Minnesvärt är en återkommande träffpunkt som i första hand riktar sig till anhöriga till närstående med demenssjukdom men är öppet för alla som vill lära sig mer om ämnet. Träffarna ska ge minnesvärd kunskap och information genom föreläsningar och gemenskap med samtal, erfarenhetsbyte och frågor. Träffarna avslutas med någon kulturaktivitet eller underhållning.

Det är fri entré och gratis fika med kaka.

Lokal är alltid Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12, Örebro och tiden är alltid en torsdag 18.00 – 20.00.

Anmälan senast tisdag samma vecka till Anhörigcentrum tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se 

Frågor angående programmen: Jan Backlund 0725-138877 jan_backlund@hotmail.com

Caféerna är ett samarrangemang mellan Alzheimer Örebro, Anhörigcentrum, Studieförbundet Bilda och riksorganisationen Alzheimer Sverige.

 Annons i NA lördagen före caféet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Årsmöte 2020
 

 

Kalendarie Örebro


Café den tredje torsdagen varje månad klockan 18.00–20.00
Plats: Anhörigcenter, Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12

Anmälan senast tisdag samma vecka till tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se
Annons i NA några dagar före programmen.

Ett samarbete mellan:
Örebro läns Alzheimerförening, Bilda, Örebro kommun, Anhörigcenter, Alzheimer Sverige

 

 

Kontaktinformation

Ordförande: Jan Backlund
Telefon: 0725-138877 
jan_backlund@hotmail.com