Med anledning av den nuvarande situationen med risk för spridning av coronavirus har Alzheimer Sverige fattat beslut om att ställa in alla medlemsträffar och Café verksamhet under mars och april.

Eftersom våra Caféer främst arrangeras på mötesplatser där det vistas personer inom riskgruppen äldre med annan allvarlig underliggande sjukdom eller är närstående så vill Alzheimer Sverige ta sitt samhällsansvar och inte i onödan utsätta någon för risken att smittas av Covid-19.

Program våren  2020

I programbladet annonseras föreningens egna program och program som vi har tillsammans med andra organisationer. Kompletteringar och förändringar sänds ut med medlemsbrev, via hemsida eller annonser i NA. Ta också kontakt med medarrangörerna, t ex Anhörigcentrum, för information.

Program som utskrivbar pdf:

Frågor: Sven Larsson, tel. 0705 53 16 55, larsson.socmedkonsult@telia.com.  

Hemsida:  www.alzheimersverige.se/forening/orebro                                                                                                                                                         

 Café Minnesvärt våren 2020

Café Minnesvärt är en återkommande träffpunkt som i första hand riktar sig till anhöriga till närstående med demenssjukdom men är öppet för alla som vill lära sig mer om ämnet. Träffarna ska ge minnesvärd kunskap och information genom föreläsningar och gemenskap med samtal, erfarenhetsbyte och frågor. Träffarna avslutas med någon kulturaktivitet eller underhållning.

Det är fri entré och gratis fika med kaka.

Lokal är alltid Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12, Örebro och tiden är alltid en torsdag 18.00 – 20.00.

Anmälan senast tisdag samma vecka till Anhörigcentrum tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se 

Frågor angående programmen: Sven Larsson, 0705 53 16 55 eller larsson.socmedkonsult@telia.com

Caféerna är ett samarrangemang mellan Alzheimer Örebro, Anhörigcentrum, Studieförbundet Bilda och riksorganisationen Alzheimer Sverige.

 Annons i NA lördagen före caféet.  

 

 

 OBS! INSTÄLLT 

Torsdag 23 april

Munhälsan. Åtgärder och bemötande vid kognitiv svikt.

 

Marie Rådström, tandhygienist vid Folktandvårdens folkhälsoenhet.

Musikunderhållning.

Anmälan senast 21 april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatt och opinion:

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 15 december 2018, lyfter förespråkare för flera stora organisationer bland annat Alzheimerföreningen Örebro behovet av en strategi från kommande regering angående hur en ökad digitalisering inte ska leda till ytterligare utanförskap för en stor grupp människor.

"Internetstiftelsens senaste undersökning Svenskarna och internet visar att så många som 1,1 miljoner svenskar lever i digitalt utanförskap (IIS, 2018). Denna grupp utgörs framförallt av äldre, personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt utsatta, nyanlända och asylsökande."

Läs debattartikeln i sin helhet här:

 

Alzheimerföreningen i Örebro vars ordförande Sven Larsson är medförfattare till debattartikeln i SVD belyser i Nerikes Allehanda att problemet med ett digitalt utanförskap inte kan lösas endast på regeringsnivå, utan i allra högsta grad  är en fråga även för regionala och lokala beslutsfattare.

Läs artikel i Nerikes Allehanda här:

 

Med året i backspegeln.. 

Läs ordförande Sven Larssons årskrönika här:

Alzheimerdagen 2018 i Örebro

 Klicka här för att läsa mer

Här hittar du information från föreningens årsmöte 22 mars samt verksamhetsberättelse 2017


Café den tredje torsdagen varje månad klockan 18.00–20.00
Plats: Anhörigcenter, Brolyckans samlingssal, Tulegatan 8 – 12

Anmälan senast tisdag samma vecka till tel. 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se
Annons i NA några dagar före programmen.

Ett samarbete mellan:
Örebro läns Alzheimerförening, Bilda, Örebro kommun, Anhörigcenter, Alzheimer Sverige

 

 

Kontaktinformation

Ordförande: Sven Larsson
Postadress: Klostergatan 7, 703 61 Örebro
Tel: 0705-53 16 55