Kognitiva sjukdomar (demenssjukdomar)

Demens är ett samlingsnamn på en rad sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Ofta försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Andra kognitiva förmågor som kan påverkas negativt är språket, att kunna planera och skapa överblick, att ta egna initiativ, samt uppfatta och kontrollera sina känslor. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra symtomen. 
Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring.

Det finns ingen sjukdom som heter demens, det är endast ett samlingsnamn på en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador.

Primärdegenerativa sjukdomar kallas de sjukdomar där hjärnceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Dessa sjukdomar kommer smygande och pågår ofta under lång tid innan symtomen visar sig och kan variera beroende på vilken del av hjärnan som skadas.

Alzheimers sjukdom (hjäss- och tinningloberna skadas)
Frontotemporal demens FTD (pann- och tinningloberna skadas)
Lewy body sjukdom  (skadan finns i hjärnans vita substans)

Tillståndet försämras gradvis i takt med att hjärnskadan sprider sig. Förloppet går inte att hejda men symptomen kan i vissa fall lindras. 

Vaskulär demenssjukdom orsakar skador genom att blodproppar eller blödningar stryper syretillförseln och kan uppstå i olika delar av hjärnan. Det är vanligt att symptomen kommer plötsligt, ofta i samband med en stroke. Tillståndet kan vara stabilt en period för att sedan snabbt försämras igen.
 

Tillsammans kan vi skapa förändring, bli medlem i Alzheimer Sverige!

Bli medlem

Välkommen till ett Café minnesvärt nära dig, vi finns på 18 ställen över landet. Självklart är det fri entré och vi bjuder på fika.

Hitta närmsta cafée