Örebro
"En av den viktigaste resurserna för stöd och trygghet, de anhöriga, har i princip utestängts att delta i vården." Sven Larsson och Jan Backlund, båda verksamma som ordförande i Alzheimer Sverige Örebro län under olika perioder, har skrivit ett debattinlägg publicerat i Nerikes Allehanda 11/7. Där påtalar de bristerna, i det svenska välfärdssamhället, som har lett till att allt för många sköra människor har fått avsluta sina liv ångestfyllda och utan sina anhöriga vid sin sida. Det är en skam för ett välfärdssamhälle att människor fått genomlida sina sista timmar i livet – ofta ångestfyllda - utan att anhöriga funnits där. En så avgörande fråga för en värdig död måste man kunna lösa. Samhället har misslyckats i att skydda de mest utsatta och sårbara grupperna under coronakrisen. Sammanvägningen av medicinsk och social sårbarhet har inte fungerat. Den fysiska distanseringen var nödvändig av smittspridningsskäl, men den sociala distanseringen med isolering har varit förödande. Den talar emot all den trygghet som en god demensvård ska svara för; personcentrerat bemötande, närvaro och gemenskap. För framtiden duger det inte med några nya elegant formulerade måldokument eller andra kosmetiska åtgärder. Nu krävs det betydligt tuffare och mer omvälvande konkreta åtgärder för avgörande förändringar.

Checklista för anhörig till person med demenssjukdom

Alzheimer Sverige Örebro har tillsammans med Geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, Anhörigcentrum Örebro och Ängens minnesmottagning i Örebro tagit fram en checklista för anhöriga och närstående till personer med demenssjukdomar eller kognitiv svikt. Läs mer om checklistan för anhöriga här. Alla är varmt välkomna, det är fri entré och självklart bjuder vi på god fika! Kontakt & frågor: Sven Larsson Tel: 070 - 553 16 55 E-post: larsson.socmedkonsult@telia.com
Kommande Caféer i Örebro
Tisdagen 11 April kl 17:00

Utbildning "Om jag bara visste", anhörigcentrum, Örebro

 

Torsdag 20 April kl 17:00

Café Minnesvärt, Brolyckans matsal, Örebro

 

Tordag 4 Maj kl 13:00

Föreläsning, Nickkällan Karlskoga