Örebro

"En av den viktigaste resurserna för stöd och trygghet, de anhöriga, har i princip utestängts att delta i vården."

 

Sven Larsson f.d ordförande Alzheimer Sverige Örebro län och Jan Backlund ordförande Alzheimer Sverige Örebro län har skrivit ett debattinlägg publicerat i Nerikes Allehanda 11/7. Där påtalar de bristerna, i det svenska välfärdssamhället, som har lett till att allt för många sköra människor har fått avsluta sina liv ångestfyllda och utan sina anhöriga vid sin sida.

Det är en skam för ett välfärdssamhälle att människor fått genomlida sina sista timmar i livet – ofta ångestfyllda - utan att anhöriga funnits där. En så avgörande fråga för en värdig död måste man kunna lösa. Samhället har misslyckats i att skydda de mest utsatta och sårbara grupperna under coronakrisen. Sammanvägningen av medicinsk och social sårbarhet har inte fungerat. Den fysiska distanseringen var nödvändig av smittspridningsskäl, men den sociala distanseringen med isolering har varit förödande. Den talar emot all den trygghet som en god demensvård ska svara för; personcentrerat bemötande, närvaro och gemenskap.

För framtiden duger det inte med några nya elegant formulerade måldokument eller andra kosmetiska åtgärder. Nu krävs det betydligt tuffare och mer omvälvande konkreta åtgärder för avgörande förändringar. Läs hela debattinlägget här

 

Checklista för anhörig till person med demenssjukdom

 

Alzheimer Sverige Örebro har tillsammans med Geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, Anhörigcentrum Örebro och Ängens minnesmottagning i Örebro tagit fram en checklista för anhöriga och närstående till personer med demenssjukdomar eller kognitiv svikt. Läs mer om checklistan för anhöriga här. Alla är varmt välkomna, det är fri entré och självklart bjuder vi på god fika!


Kontakt & frågor: Jan Backlund
Tel: 0725 - 13 88 77
E-post: jan_backlund@hotmail.com

Kommande Caféer i Örebro
Torsdag 24 november kl. 17.00 - 19.00

Café Minnesvärt, Brolyckans matsal, Anhörigcentrum i Örebro.

 

Torsdag 15 dec, 2022

Alzheimer Sverige Örebro län bjuder sina medlemmar med en närstående på julfest.