Örebro

Som medlem i lokalföreningen får du tillgång till allt som händer i Alzheimer Sverige och därtill bl a: Information om behandling och stöd som finns lokalt i vår region och våra kommuner och som du har rätt till. Påverka opinionen för ett mer demensvänligt samhälle. Delta i Café Minnesvärt, mötesplatser för gemenskap, stöd, samtal, erfarenhetsutbyte, information, kunskapsförmedling och underhållning, ofta musik; i Örebro och andra kommuner.
Bli medlem genom att sätta in 300 kr på Bankgiro 5919-2401. Du får medlemskapet bekräftat med ett informationspaket. Ju fler vi blir, desto kraftfullare kan vi agera.
För mer information: Ordf. Sven Larsson, 0705 53 16 55, kassör Inger Lindblad, 019 46 70 03. Örebro


Program för hösten 2023

Program som pdf. Läs mer


Hopp får man inte, det måste förtjänas

Sven Larsson, ordförande i alzheimer Örebro län, och hans Anita. Tillsammans bestämde de sig för att bli ett slags ambassadörer för att det går att leva med alzheimer. Att vara öppna mot omgivningen, och inte skämmas eller dölja. Texten publicerad i Nerikes Allehanda. Hela texten som pdf. Läs mer

”Från fru till anhörig”

Landshövdingen i Örebro län Lena Rådström Baastad och maken Roger Rådström öppenhjärtigt i Nerikes Allehanda om livet i skuggan av alzheimer i en gästkrönika. Hela texten som pdf. Läs mer


 

"En av den viktigaste resurserna för stöd och trygghet, de anhöriga, har i princip utestängts att delta i vården."

Sven Larsson och Jan Backlund, båda verksamma som ordförande i Alzheimer Sverige Örebro län under olika perioder, har skrivit ett debattinlägg publicerat i Nerikes Allehanda 11/7. Där påtalar de bristerna, i det svenska välfärdssamhället, som har lett till att allt för många sköra människor har fått avsluta sina liv ångestfyllda och utan sina anhöriga vid sin sida. Det är en skam för ett välfärdssamhälle att människor fått genomlida sina sista timmar i livet – ofta ångestfyllda - utan att anhöriga funnits där. En så avgörande fråga för en värdig död måste man kunna lösa. Samhället har misslyckats i att skydda de mest utsatta och sårbara grupperna under coronakrisen. Sammanvägningen av medicinsk och social sårbarhet har inte fungerat. Den fysiska distanseringen var nödvändig av smittspridningsskäl, men den sociala distanseringen med isolering har varit förödande. Den talar emot all den trygghet som en god demensvård ska svara för; personcentrerat bemötande, närvaro och gemenskap. För framtiden duger det inte med några nya elegant formulerade måldokument eller andra kosmetiska åtgärder. Nu krävs det betydligt tuffare och mer omvälvande konkreta åtgärder för avgörande förändringar.


Checklista för anhörig till person med demenssjukdom

Alzheimer Sverige Örebro har tillsammans med Geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, Anhörigcentrum Örebro och Ängens minnesmottagning i Örebro tagit fram en checklista för anhöriga och närstående till personer med demenssjukdomar eller kognitiv svikt.
 Läs mer om checklistan för anhöriga här


Kontakt & frågor:

Sven Larsson

 

Tel:

070 - 553 16 55


E-post: 

larsson.socmedkonsult@telia.com

Kommande Caféer i Örebro
Onsdag 4 oktober kl 12 – 18.30

Anhörigdagen i Örebro 2023
Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4, Örebro
Vi deltar med utställning. Utställningen öppen 12 – 17
Utställningslokalen tillgänglig från kl 10.30. Sven, Inger, Agnetha

Torsdag 5 oktober kl 13 – 17

Anhörig och äldredagen i Karlskoga, Folkets hus i Karlskoga.
Vi deltar med utställning
Utställningen ska vara på plats kl 14.00. Lokalen öppnar kl 12.
Sven, Inger

Onsdag 18 okt Kl. 14 - 16

Eftermiddagscaféer

Tillsammans med Anhörigcentrum, Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korset ordnar vi ett antal eftermiddagscaféer med intressanta och berikande program och samvaro över en kopp kaffe. För anhöriga och närstående med långvarig sjukdom, boende i Örebro.
Anmälan dagen före till Anhörigcentrum, tel 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se.
Avgift 25 :-

Plats:

Anhörigcentrum, Tulegatan 8.

Tid:

Kl. 14 - 16

Onsdag 18 okt. Monica Andersson med rockkören Grand Rockers bjuder på en lustfylld sång- och musikstund.
Onsdag 15 nov. Sjukhusbiblioteket på USÖ presenterar aktuella böcker.

Torsdag 9 nov kl. 17 – 19

Café Minnesvärt

Torsdag 9 nov
Tid: Kl. 17 – 19
Plats: Brolyckans samlingssal. Tulegatan 8 -12, Örebro
Det kontantlösa samhället. Josefine Eklund och Åsa Lindin, processledare vid Länsstyrelsen informerar om morgondagens betalningssystem. Tillfälle till frågor och synpunkter, diskussion om digitalisering som inkluderande eller exkluderande process.
Därefter diskussion om form och innehåll för Café Minnesvärt i fortsättningen
Anmälan senast tisdag 7 nov. till Anhörigcentrum, tel 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se.

Café Minnesvärt är en återkommande träffpunkt i första hand för medlemmar och närstående men alla som är intresserade av och engagerade i demenssjukas situation är välkomna, Syftet är tillfälle till samvaro, att lära känna andra i samma situation och få kontakt och erfarenhetsutbyte, känslan att ”jag är inte ensam”. Caféet förmedlar också kunskap och information genom föreläsningar. Kvällen avslutas med lättsam underhållning, ofta musik.
Kaffe, te med något till serveras. Ingen avgift

Onsdag 15 nov. Kl. 14 - 16

Eftermiddagscaféer

Tillsammans med Anhörigcentrum, Studieförbundet Vuxenskolan och Röda Korset ordnar vi ett antal eftermiddagscaféer med intressanta och berikande program och samvaro över en kopp kaffe. För anhöriga och närstående med långvarig sjukdom, boende i Örebro.
Anmälan dagen före till Anhörigcentrum, tel 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se.
Avgift 25 :-.
Plats: Anhörigcentrum, Tulegatan 8.
Tid: Kl. 14 - 16
Onsdag 18 okt. Monica Andersson med rockkören Grand Rockers bjuder på en lustfylld sång- och musikstund.
Onsdag 15 nov. Sjukhusbiblioteket på USÖ presenterar aktuella böcker:

Tisdag 5 december kl. 17 – 20

”Om jag bara visste”

Informationsträff för anhöriga i Örebro till närstående som nyligen fått diagnos på en kognitiv sjukdom.
I samarbete med Anhörigcentrum
Plats: Anhörigcentrum, Tulegatan 8. Örebro
Tid: Tisdag 5 december kl. 17 – 20
Begränsat antal platser.
Anmälan till Anhörigcentrum, tel 019-21 32 30 eller anhorigcentrum@orebro.se.

Tisdag 12 dec. kl. 17 -19

Julfest

Föreningens traditionella julfest för medlemmar och närstående.
Plats: Brolyckans samlingssal. Tulegatan 8 -12, Örebro.
Tid: Tisdag 12 dec. kl. 17 -19.
Vi bjuder på innehållsrik jultallrik, dryck, kaffe och jultårta.
Musikunderhållning. OBS: Anmälan senast fredag 8 dec. till Mia Öberg Fransson, 070-567 01 39, oberg.mia@telia.com eller Inger Lindblad, 070- 549 70 03, inger_lindblad@yahoo.se