Telefonrådgivningen är pausad fram till andra halvan av september, och då startar vi med ett nytt system. 

Sanna Bejic
Sanna Bejic
Rådgivning på bosniska
”Under snart 20 år som anhörigsamordnare har jag mött många anhöriga till personer med kognitiva hjärnsjukdomar. Det har varit väldigt givande och har gett mig ett brett per-spektiv och mycket kunskap som jag gärna delar med mig av.
Jag vet att ibland kan det vara viktigt för en anhörig med någon som helt enkelt lyssnar. Det finns heller inga frågor som är för små eller oviktiga. Det kostar inget att ringa till oss, och det kan ge något mycket värdefullt tillbaka som är till stor hjälp i en för många svår situation.”
Rozita Torkpoor
Rozita Torkpoor
Rådgivning på persiska
”Det kan finnas kulturella skillnader i hur vi tar hand om anhöriga som drabbas av sjukdom, och min bakgrund ger mig en god förståelse för de frågor och utmaningar som det kan föra med sig.
Jag är född i Iran, uppvuxen i Sverige och specialistsjuksköterska som under mina drygt 20 år inom demensvården mött många anhöriga och patienter födda i andra länder. Jag vet att detta innebär såväl praktiska frågor om rätt stöd och hjälp, som personliga tankar och känslor när vardagslivet i Sverige kanske kolliderar med ursprungslandets traditioner.
Under de senaste cirka tio åren har jag arbetat med vårdutveckling inom Region Skåne, och på Kunskaps- centrum demenssjukdomar i Malmö där jag bland annat är engagerad i Migrationsskolan.”