Behöver du råd och stöd?
Kontakta vår rådgivning
 020- 73 76 10

 

Måndag-torsdag 14.00-19.00 
Kristina Westerlund
Kristina Westerlund
Rådgivning på svenska, engelska och danska
”Mitt engagemang för de kognitiva sjukdomarna började med att en nära släkting drabbades av  Alzheimers sjukdom. Den erfarenheten har varit mycket värdefull för mitt arbete på Alzheimer Sverige, och de många anhöriga och patienter jag haft kontakt med under mina 14 år här. Förutom ett stort intresse för hälsa och friskvård har jag ett långt yrkesliv som apotekstekniker att luta mig mot. I telefonrådgivningen får vi alla typer av frågor som rör livet med kognitiva hjärnsjukdomar, och vi försöker svara på de allra flesta med ett undantag. När det gäller juridiska frågor hänvisar vi till jurister med erfarenhet av familjerätt.”
Sanna Bejic
Sanna Bejic
Rådgivning på bosniska
”Under snart 20 år som anhörigsamordnare har jag mött många anhöriga till personer med kognitiva hjärnsjukdomar. Det har varit väldigt givande och har gett mig ett brett per-spektiv och mycket kunskap som jag gärna delar med mig av.
Jag vet att ibland kan det vara viktigt för en anhörig med någon som helt enkelt lyssnar. Det finns heller inga frågor som är för små eller oviktiga. Det kostar inget att ringa till oss, och det kan ge något mycket värdefullt tillbaka som är till stor hjälp i en för många svår situation.”
Rozita Torkpoor
Rozita Torkpoor
Rådgivning på persiska
”Det kan finnas kulturella skillnader i hur vi tar hand om anhöriga som drabbas av sjukdom, och min bakgrund ger mig en god förståelse för de frågor och utmaningar som det kan föra med sig.
Jag är född i Iran, uppvuxen i Sverige och specialistsjuksköterska som under mina drygt 20 år inom demensvården mött många anhöriga och patienter födda i andra länder. Jag vet att detta innebär såväl praktiska frågor om rätt stöd och hjälp, som personliga tankar och känslor när vardagslivet i Sverige kanske kolliderar med ursprungslandets traditioner.
Under de senaste cirka tio åren har jag arbetat med vårdutveckling inom Region Skåne, och på Kunskaps- centrum demenssjukdomar i Malmö där jag bland annat är engagerad i Migrationsskolan.”