Stockholm, Ersta

Hos oss möter du drabbade och anhöriga – äldre som unga. Vår uppgift är att mötas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi bedriver Café Minnesvärt, har föreläsningar och sprider information om forskning och utvecklingen inom vården.

Hänt hösten 2023

Café Minnesvärt torsdagen den 31 augusti, klockan 18.00-19.30, Erstagatan 1 K, Stockholm.

FÖRSÖK INTE LURA MIG! Anna Lena Nordlinder är volontär hos Polisen sedan 2011. Hon informerar om bedrägeribrott som riktar sig mot äldre. Hon ger tips på hur man kan skydda sig och vad man bör tänka på i olika slagsbedrägerisituationer.

Café Minnesvärt torsdagen den 28 september, klockan 18.00-19.30, Erstagatan 1 K, Stockholm.

JAGET OCH HJÄRNAN – SJÄLVBILD VID KOGNITIV SJUKDOM. Jemima Bentham, diakon och chef för Ersta kyrka talar om hur en sjukdomsdiagnos påverkar självbilden; vem är jag om jag inte kan fortsätta arbeta? Om jag måste äta mediciner som förändrar min personlighet? Om jag inte minns mina närmaste? Hur kan vi bibehålla vårt ”jag” då?

Café Minnesvärt torsdagen den 26 oktober, klockan 18.00-19.30, Erstagatan 1 K, Stockholm.

BEHANDLING AV ALZHEIMER IDAG OCH IMORGON. Maria Eriksdotter är professor i geriatrik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hon har lång klinisk erfarenhet av att utreda och behandla patienter medminnessjukdomar. Kvällens föredrag fokuserar på behandling vid Alzheimers sjukdom.

Café Minnesvärt torsdagen den 23 november, klockan 18.00-19.30, Erstagatan 1 K, Stockholm.

ETT SÖTARE BLOD – om hälsoeffekterna av socker. Ann Fernholm är vetenskapsjournalist och hennes böcker har rönt stor uppmärksamhet. Ann berättar om hur minskad fettkonsumtion lett till att vi i stället ätit mer socker och vad det kan ha fått för konsekvenser förvår hälsa, bl.a. för utvecklingen av demenssjukdom och cancer.

Café Minnesvärt är avgiftsfritt, föranmälan krävs, det är fri entré.

Programinnehåll våren 2024

Program för Café Minnesvärt Stockholm - Ersta som pdf  

Kontakt

Kontakt & frågor: Christina Davidsson
Tel: 08 - 714 64 05
E-post: alzheimer@erstadiakoni.se
Kommande Caféer i Stockholm, Ersta
Torsdag 31 augusti
FÖRSÖK INTE LURA MIG! Anna Lena Nordlinder är volontär hos Polisen sedan 2011. Hon informerar om bedrägeribrott som riktar sig mot äldre. Hon ger tips på hur man kan skydda sig och vad man bör tänka på i olika slagsbedrägerisituationer.
Torsdag 28 september
JAGET OCH HJÄRNAN – SJÄLVBILD VID KOGNITIV SJUKDOM Jemima Bentham, diakon och chef för Ersta kyrka talar om hur en sjukdomsdiagnos påverkar självbilden; vem är jag om jag inte kan fortsätta arbeta? Om jag måste äta mediciner som förändrar min personlighet? Om jag inte minns mina närmaste? Hur kan vi bibehålla vårt ”jag” då?
Torsdag 26 oktober
BEHANDLING AV ALZHEIMER IDAG OCH IMORGON Maria Eriksdotter är professor i geriatrik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hon har lång klinisk erfarenhet av att utreda och behandla patienter medminnessjukdomar. Kvällens föredrag fokuserar på behandling vid Alzheimers sjukdom.
Torsdag 23 nov
ETT SÖTARE BLOD – OM HÄLSOEFFEKTERNA AV SOCKER Ann Fernholm är vetenskapsjournalist och hennes böcker har rönt stor uppmärksamhet. Ann berättar om hur minskad fettkonsumtion lett till att vi istället ätit mer socker och vad det kan ha fått för konsekvenser för vår hälsa, bl. a för utvecklingen av demenssjukdom och cancer.