Alzheimer Sveriges ordförande och Ingvar Carlsson på Folkhälsodalen

Alzheimer Sveriges ordförande Håkan Skanum och tidigare statsminister Ingvar Carlsson framträder på höstens Folkhälsodalen tillsammans med Frida Nobel, överläkare i geriatrik och medicinalråd på Socialstyrelsen.
Tiden har inte stannat, den har blivit mer dyrbar – om livet med Alzheimers sjukdom, heter programpunkten, den enda under dagen som berör demenssjukdomar.

Att få diagnosen Alzheimers sjukdom är naturligtvis chockartat. Bakom varje drabbad person står en eller flera anhöriga. Att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom kan vara en orolig och krokig resa. Många känner sig ensamma i utmaningen.

I inbjudan konstateras att vård av personer med nyligen diagnostiserad Alzheimers sjukdom har många brister. Primärvården saknar både resurser och kompetens, och sjukvården är inte jämlik över landet.
Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker år 2022 är Alzheimers sjukdom vår dödligaste folksjukdom och som drabbar allt fler. Den innebär både ett stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället.

I inbjudan efterlyses en nationell plan för Alzheimers sjukdom. Frågor som tas upp är behovet av stöd för de drabbade och anhöriga och ansvaret för detta. Behovet att ställa tidig diagnos är en annan fråga som tas upp.
Sveriges hälsopolitiska arena, Folkhälsodalen, äger rum tre gånger om året, vår, höst och i Almedalen på Gotland varje sommar. Under Folkhälsodalen möts politiker, profession, patienter, industri och andra som vill diskutera utmaningar och hitta nya lösningar.
Arrangörer är BioArctic och Eisai. Arrangemanget sänds även digitalt

Till Folkhälsodalen webbsida med hela programmet och anmälan
Läs mer

Inbjudan till programpunkten finns som pdf
Läs mer