Blog
Alzheimersforskare för patientföreningar

Alzheimersforskare för patientföreningar

“Fysisk aktivitet och den åldrande hjärnan” är temat för Lunds Universitets populärvetenskapliga arrangemang onsdagen den 31 januari 2024.
Välkommen till MultiPark Café den 31 januari kl 17-19 då forskare berättar mer om fysisk aktivitet och neurodegenerativa sjukdomar

Läs mer

För dig som är anhörig

Hjälp & stöd

Din rätt till hjälp. Var ni än bor i landet finns det några grundläggande rättigheter både för den som drabbats och för dig som anhörig. Genom sjukvården och socialtjänsten har du bland annat rätt till hjälp med medicinsk diagnos och vård samt med vila och avlastning från ditt eget vårdarbete.

Fler tips för vardagen

En demenssjuk person kan ofta glömma bort självklara saker, som att gå på toaletten, hur man tvättar sig och klär på sig. Andra, mer komplicerade, förändringar hos den sjuka kan vara aggressivitet eller olämpligt sexuellt beteende. Alla dessa förändringar är påfrestande, men det finns en del tips och råd som kan underlätta vardagen för er båda.

Checklista för anhörig

Den här checklistan, framtagen av geriatriska kliniken Universitetsjukhuset Örebro, Alzheimer i Örebro, Anhörigcentrum Örebro och Ängens minnesmottagning i Örebro, är tänkt som ett stöd till anhöriga till personer med demensjukdom eller kognitiv svikt och tar upp saker som kan vara viktiga att tänka på. Du kan använda den som du själv önskar och utifrån vad som är aktuellt i din situation.