Föreläsningar i Stockholm den 14 mars om demenssjukdom/kognitiva sjukdomar

Anmälan via länk:
www.demenscentrum.se/Karolinska14mars

Senast den 24 februari 2023