Många positiva nyheter i juli

Det är mycket nyheter kring Alzheimer just nu. Flera handlar om framsteg när det gäller läkemedel och forskning. Även den allmänna bilden av vad människor med demenssjukdom kan göra har fått sig en knäck av forskningen. Här kommer en nyhetssammanfattning för juli månad.

Ny provtagningsmetod
Onsdag 19 juli presenteras nyheten att en provtagningsmetod att diagnosticera Lewy-body demens tagits fram av forskare i Lund. Fram till nu kunde diagnosen endast säkerställas post mortem.

Nytt läkemedel visar goda resultat
Tisdag 18 juli kom nyheten att det i USA redan godkända donanemab visade goda resultat i fas III-studien. Nästan hälften av deltagare som fick donanemeb vid tidigt stadium, hade efter 1 år ingen klinisk progress av sjukdomen.

Demensjukdom inget hinder lära nytt
Den 5 juli publicerades nyheten att det gick bra för demenssjuka som aldrig sett en surfplatta att lära sig och även bli självständiga. ”Tvärtemot den allmänna bilden har personer med demens ofta både en förmåga och en drivkraft att lära sig nytt och det bör man ta tillvara på”, säger äldreforskaren Elias Ingebrand.

Läkemedlet Leqembi fullt godkänt i USA
Den 7 juli meddelade svenska BioArctic och partnern Esai att läkemedlet Leqembi® (lecanemab-irmb) blivit fullt godkänd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

av Jenny Widov