Medlemsundersökning Alzheimer Sverige

Medlemsundersökning Alzheimer Sverige 2022 för att få ökad kunskap om vilka besvär och behov patienter som lever med sjukdomen har. Målgruppen är personer som är medlemmar i Alzheimer Sverige, som är anhöriga och/eller själva har diagnosticerats med Alzheimers sjukdom. Läs gärna mer om bland annat utmaningarna i patientresan, samt slutsatser och reflektioner.

Klicka för att läsa Novus rapport Medlemsundersökning Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige i Sjukvårdspodden: