Mycket goda resultat för läkemedel mot Alzheimer

Läkemedlet Leqembi visar väldigt goda resultat för patienter i tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. I gruppen patienter med låga nivåer av tau-proteinet hade 76% ingen försämring och 60 % klinisk förbättring efter 18 månader.

Den nya analysen gjordes på data från fas 3-studien Clarity AD. BioArctic AB:s partner Eisai presenterade den nya datan vid den sextonde Alzheimerkongressen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) som hålls i Boston i USA den 24 till 27 oktober 2023.

Lecanemab är godkänt för intravenös behandling (dropp) av tidig Alzheimers sjukdom i USA och Japan under varumärkesnamnet Leqembi. Eisai avser att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande (BLA) för en subkutan formulering (spruta) av Leqembi till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA senast den 31 mars 2024.

Eisai har också lämnat in ansökningar för marknadsgodkännande av lecanemab i EU, Kina, Kanada, Storbritannien Australien, Schweiz, Sydkorea och Israel. Ansökningarna i Kina och Israel har tilldelades prioriterad granskning och i Storbritannien har lecanemab beviljats granskning enligt Innovative Licensing and Access Pathway (ILAP), vilken syftar till att påskynda tiden till marknaden för innovativa läkemedel.

Mer information finns i pressmeddelandet
Läs mer