Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att uppdatera den nationella demensstrategin

Läs länken nedan och se vad uppdraget innebär.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/regeringen-ger-socialstyrelsen-i-uppdrag-att-uppdatera-demensstrategin/