Styrelsen kallar till ordinarie stämma

Styrelsen för Alzheimer Sverige kallar härmed till ordinarie stämma

Tid: 2024-05-20, kl 18:00
Plats: Kontoret i Malmö och på Teams via länk som skickas separat efter anmälan

Agenda
Kallelse med Agenda stämma 2024

OBSERVERA: Länk för inloggning till stämmans skickas till alla som anmält sitt deltagande senast 2024-05-13 till info@alzheimersverige.se