Varför det är viktigt att diagnostisera Alzheimers tidigt

Flera nyhetsartiklar speglar de positiva resultat som redovisats av läkemedsföretag på Alzheimerkongressen CTAD i Boston, USA. Times webbsajt konstaterar att många forskare börjar fokusera på hur man får ut det mesta av dessa behandlingar: hur man identifierar personer som kommer att ha störst nytta, hur länge människor behöver behandlas och hur man mäter effekten av läkemedlen.
Studier visar i ökande grad att dessa läkemedel kan bromsa, och kanske till och med förhindra några av de mer skadliga effekterna av sjukdomen.

Läs mer