Nyheter

Kostnadsfritt testamente med Jurio

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skräddarsytt testamente, helt kostnadsfritt! Genom att testamentera en valfri summa till förmån för Alzheimer Sverige och vårt ändamål blir testamentet helt gratis för dig. Samtidigt gör du enorm...

Högskolan i Dalarna erbjuder Specialistsjuksköterskeutbildningar

På Högskolan i Dalarna finns lektor Anna Swall, som är programansvarig för utbildningar som dels Specialistsjuksköterska inom vård av äldre dels Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning demensvård. Under 2017 byggde Anna Swall, tillsammans med kollegan Lena...

Här skräddarsys vården för yngre med demens i Vårdfokus

Personer under 65 år som drabbas av demenssjukdomar har ofta andra behov och resurser än äldre. På Västergårdens omsorgsboende har anpassning skett av såväl miljö som bemötande för att underlätta tillvaron för de boende. Läs gärna mer...

Medlemsundersökning Alzheimer Sverige

Medlemsundersökning Alzheimer Sverige 2022 för att få ökad kunskap om vilka besvär och behov patienter som lever med sjukdomen har. Målgruppen är personer som är medlemmar i Alzheimer Sverige, som är anhöriga och/eller själva har diagnosticerats med Alzheimers...

Dubbel press på yrkesverksamma anhörigvårdare

Kombinationen av förvärvsarbete och anhörigskap med konkurrerande krav som följd är många gånger en svår livsekvation att lösa. Särskilt för kvinnor som i högre utsträckning än män riskerar att drabbas av minskad upplevd hälsa och livskvalitet, nedsatt arbetsförmåga...

Alzheimer Sverige i Sjukvårdspodden

Demenssjukdomar är en av vår tids stora hälsoutmaningar, men finns det tillräckliga resurser för att de som drabbas och deras anhöriga ska få den hjälp och det stöd de behöver? I avsnitt 36 av Sjukvårdspodden pratar Jonas Edström och Beata Ferencz om den stora...

Årets Julklapp

Vi önskar alla våra medlemmar, och alla ni som ännu inte hunnit bli medlemmar, En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Nya Alzheimer Sverige trummar på med hög energi och mycket kraft. Vi har knutit många fina kontakter under året, och  som vi hoppas kunna utveckla...

Information om forskningsprojektet HBTQ och demens

Är du HBTQ-person och har en demenssjukdom? Eller är du anhörig/närstående till en HBTQ-person med demenssjukdom? Just nu pågår ett forskningsprojekt om HBTQ-personer med demenssjukdomar. Vi söker nu personer att intervjua till studien.Vi söker dels dig som...