Forskning & nyheter

Filtrera: Alla nyheter Rapporter Projekt

2018-04-15

Alzheimer Sverige, invald i Patient och brukarrådet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Arbetet ska bidra till att förbätt...

Läs mer

2018-02-07

Från mus till människa

Forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar står inför en brytpunkt. Efter många års fokus på studier med möss, riktar ledande forskare nu ljuset mot människan. De...

Läs mer

2018-02-01

Tack Karin Gustafsson - vår representant i Alzheimer Europe

 I oktober 2015 valdes Karin Gustafsson från Göteborg in som svensk representant i samarbetsorganisationen Alzheimer Europes arbetsgrupp för människor som lever med en demenssjukdom. Arbetsgruppen ...

Läs mer

2018-01-29

Alzheimer Sverige: sluta fyll i enkäter åt äldre om äldreomsorgen

I dag ryter Alzheimer Sverige till. Ordförande Krister Westerlund och tidningen Minnesvärts reporter Lena Breitner kräver i en debattartikel i Dagens Samhälle att Socialstyrelsen ska lägga ner sin ...

Läs mer

2017-11-28

Om vikten av en demensstrategi

Varje dag insjuknar närmare 70 personer i en demenssjukdom och cirka var femte person över 80 år får demens. Idag lever 160 000 personer med sjukdomen och 2050 kommer den siffran vara det dubbla. V...

Läs mer

Telefonrådgivning

Språk: sv, dk, en 020-73 76 10

Persiska: 0766-48 63 83

Bosniska (BKS): 0760-40 07 36